Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Kierunek: przedsiębiorczość

Kierunek: przedsiębiorczość

Już 9 września Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej rozpocznie rekrutację do projektu „Kierunek przedsiębiorczość”. To kolejna inicjatywa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- Projekt „Kierunek przedsiębiorczość” jest adresowany przede wszystkim do osób energicznych, dobrze zorganizowanych, nie bojących się wyzwań – mówi Iwona Woźniak-Bagińska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Dzięki środkom unijnym możemy pomóc takim ludziom i stworzyć im szansę uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej – mówi. Oprócz możliwości uzyskania wsparcia finansowego uczestnik projektu weźmie udział w 40 godzinnym szkoleniu, dzięki któremu nie tylko podwyższy swoje kwalifikacje, ale także zweryfikuje swój potencjał przedsiębiorczy. – Szkolenie będzie podzielone na 2 części – tłumaczy Agnieszka Skudlik z Powiatowego Urzędu Pracy. – W części podstawowej uczestnicy projektu zapoznają się z podstawowymi informacjami dotyczącymi prowadzenia własnej działalności gospodarczej, takimi jak tworzenie biznes placu, analiza potrzeb rynku, czy procedura założenia firmy. Część druga szkolenia będzie już bardziej zindywidualizowana, będzie odpowiedzią na potrzeby każdego z uczestników projektu – podkreśla. Uczestnictwo w projekcie to świetna okazja do określenia swoich zasobów, wskazania obszarów, które mogą przynieść korzyści w trakcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także możliwość uzupełnienia brakujących kwalifikacji, bądź też nabycia potrzebnych kompetencji pozwalających na efektywne funkcjonowanie firmy.
Do projektu będzie mogło przystąpić 39 bezrobotnych, w tym 8 osób do 30 roku życia.

Rekrutacja rusza 9 września i będzie przebiegać dwuetapowo. Osoba zainteresowana projektem musi złożyć w tutejszym Urzędzie Pracy odpowiedni formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej pod adresem:
http://www.puprudaslaska.pl/bezrobotni_poszukujacy_pracy/dokumenty_do_pobrania.html, a następnie pozytywnie zaliczyć rozmowę z doradcą zawodowym. – Na każdym etapie realizacji projektu jego uczestnicy mogą liczyć na wsparcie pracowników Urzędu, dlatego zachęcam do udziału w projekcie – podkreśla Iwona Woźniak-Bagińska.

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o kontakt z Działem Rozwoju Zasobów Ludzkich w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej, ul. Ballestremów 16, telefon: 32 771 59 15.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter