Header decorative image
Kir Żałobny

Kibice razem!

Kibice razem!

Miasto Ruda Śląska będzie współdziałać ze Stowarzyszeniem „Niebieska Ruda Śląska” przy propagowaniu pozytywnych i bezpiecznych form kibicowania. Rudzkie Stowarzyszenie będzie również partnerem Chorzowa przy tworzeniu ośrodka „Kibice razem” w tym mieście. Dobre praktyki w tym zakresie rudzianie poznawali podczas niedawnej konferencji Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie.

- Chcemy wspierać projekty pokazujące, że kibice mogą działać w duchu tolerancji i sportowej rywalizacji – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Wszyscy znamy przykłady problemów, które sprawiają niektóre osoby uważające się za kibiców, dlatego tak ważne są inicjatywy promujące pozytywne kibicowanie – dodaje.

Stowarzyszenie „Niebieska Ruda Śląska”, reprezentujące miejscowych kibiców Ruchu Chorzów, zaplanowało już szereg działań na przyszły rok. – Chcemy zmienić społeczne postrzeganie kibicowania i pokazać je jako sposób na wypoczynek i zabawę pełną sportowych emocji – mówi Karolina Krupa, prezes Stowarzyszenia. W planach stowarzyszenia znalazły się również działania charytatywne.

Założenia wspieranych przez miasto działań Stowarzyszenia „Niebieska Ruda Śląska” wpisują się w idee programu Ministra Sportu i Turystyki „Kibice Razem”, dotyczącego poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców. Przewidziany na lata 2016 – 2018 program stanowi kontynuację projektu zainaugurowanego przy okazji Euro 2012.

Organizatorzy zakładają osiągnięcie celów programu poprzez „systematyczne udzielanie wsparcia dla pozytywnych inicjatyw kibiców, rozwoju i profesjonalizacji stowarzyszeń kibiców, budowy i wsparcia elit środowiskowych oraz przez redukcję postaw przemocy i agresji w środowisku kibiców”. Podkreślają również konieczność ścisłego partnerstwa organów władzy centralnej i samorządowej, organizacji pozarządowych i środowiska kibiców.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Sportu i Turystyki przy wsparciu Polskiego Związku Piłki Nożnej zorganizowało w Warszawie konferencję o tematyce związanej z ruchem kibicowskim i bezpieczeństwem na stadionach piłkarskich w Polsce. – Była to okazja do poznania dobrych praktyk w zakresie współpracy ze środowiskiem kibiców i ciekawych inicjatyw realizowanych przez ośrodki uczestniczące w programie – mówi Andrzej Trzciński, naczelnik Wydziału Kultury i Kultury Fizycznej UM, uczestnik konferencji.

W ramach programu tworzone są lokalne ośrodki - miejsca spotkań kibiców. „Ośrodki pełnić będą przy tym rolę filtra i katalizatora. Będą one „filtrem” w tym sensie, że nie będą udzielać wsparcia inicjatywom gloryfikującym przemoc, promującym rasizm, nienawiść i pogardę dla innych grup kibicowskich. W pozostałych przypadkach ośrodki będą „katalizatorem” – instytucją promującą pomysły kibicowskie i dbającą o właściwe relacje między nimi a innymi instytucjami życia publicznego” – czytamy na stronie programu. Stowarzyszenie „Niebieska Ruda Śląska” będzie partnerem władz Chorzowa przy tworzeniu ośrodka „Kibice Razem” w tym mieście.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter