Kir Żałobny

KFS szansą dla przedsiębiorców

KFS szansą dla przedsiębiorców

Rozwój baz danych, obsługa wózków widłowych, nauka spawania oraz przeprowadzania audytu – to tylko niektóre z kursów, które Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej zorganizował ze wsparcia Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na te działania w ciągu ostatnich dwóch lat rudzki PUP pozyskał 630 tys. zł. Dzięki tym pieniądzom udało się przeszkolić ponad 380 osób i 66 firm.  

Na temat środków z KFS Powiatowy urząd pracy zorganizował specjalną konferencję, która była skierowana do przedsiębiorców. Firmom przedstawiono zakres działania Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz możliwości wsparcia, na które mogą liczyć lokalni pracodawcy i przedsiębiorcy. – Krajowy Fundusz Szkoleniowy to inwestycja w potencjał kadrowy, wzmacniająca zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy – podkreślała Iwona Woźniak – Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest instrumentem wsparcia przedsiębiorczości, umożliwiającym przekwalifikowania lub aktualizacje wiedzy i umiejętności osób pracujących. Został on utworzony, bo zapobiec utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu niedopasowania do wymagań zmieniającej się gospodarki. O przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego mogą ubiegać się pracodawcy posiadający 20% wkładu własnego (w przypadku małych, średnich i dużych przedsiębiorstw), mający siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terenie Rudy Śląskiej oraz spełniający warunku do objęcia pomocą de minimis.

Pracodawcy spełniający ww. warunki mogą ubiegać się o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla swoich pracowników w wieku co najmniej 45 lat, zatrudnionych w ramach stosunku pracy na czas przekraczający okres kształcenia ustawicznego. O środki na kształcenie ustawiczne mogą ubiegać się również pracodawcy w wieku co najmniej 45 lat spełniający powyższe wymagania, zainteresowani podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych.

W ramach KRS wysokość dofinansowania i wkład przedsiębiorcy wynosi: dla mikroprzedsiębiorców 100% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż do 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika w danym roku, dla małych, średnich i dużych firm 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej niż do 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego uczestnika w danym roku.

W ciągu 2014 i 2015 roku PUP w Rudzie Śląskiej zagospodarował 630 tys. złotych z KRS, 381 osób skorzystało ze szkoleń, a 66 firm skorzystało ze wsparcia. Rudzkie firmy szkoliły się m.in. w zakresie rozwoju baz danych, obsługi wózków widłowych, spawania czy audytu.

Warto podkreślić, że w 2016 roku zostaną zniesione obowiązujące do tej pory ograniczenia wiekowe, czyli 45+. Od nowego roku obowiązywać będzie priorytet wsparcia zawodowego kształcenia ustawicznego, wsparcie kształcenia zawodowego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnym warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytur pomostowych oraz priorytet wsparcia młodych, nowozatrudnionych pracowników, uczestników programu „100 tys. miejsc pracy dla osób młodych”.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter