Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Każdy inny, wszyscy równi

Szkoła Podstawowa nr 13 im. A. Szklarskiego w Rudzie Śląskiej świętuje dwudziestolecie istnienia oddziałów integracyjnych. Dwie dekady działalności zostały podsumowane podczas spotkania, które odbyło się dziś w Domu Kultury w Bielszowicach. Zgromadziło ono nie tylko grono pedagogiczne i wychowanków placówki, ale także licznych przyjaciół szkoły. Nie zabrakło wspomnień oraz wielu podziękowań. Swój krótki program artystyczny zaprezentowali także uczniowie. 

- Z wielką satysfakcją obchodzimy 20-lecie istnienia oddziałów integracyjnych w naszej szkole. Dobra, efektywna integracja nie jest łatwym zadaniem. Musi być tworzona i doskonalona przez wiele lat. Realizacja wiążących się z nią zadań była możliwa dzięki wsparciu i zrozumieniu władz miasta. Stwarzamy możliwość kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – powiedziała Jolanta Sroka, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13.

Pierwsza klasa integracyjna powstała w roku szkolnym 1998/99 z inicjatywy Małgorzaty Gerstel, późniejszej dyrektor szkoły. W ciągu 20 lat w placówce utworzono 18 klas integracyjnych oraz 4 oddziały specjalne. - Naszym partnerem zawsze są rodzice, zarówno dzieci zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Dzięki nim udaje nam się lepiej poznać potrzeby i możliwości każdego dziecka – powiedziała dyrektor Jolanta Sroka. - Możliwość porównywania własnych ograniczeń i trudności z codziennymi zmaganiami dzieci niepełnosprawnych uczy pokory i cierpliwości – dodaje.

- Pragnę złożyć na ręce pani dyrektor gorące gratulacje i serdeczne życzenia dla wszystkich obecnych, a także byłych pracowników i uczniów placówki. Z całego serca dziękuję za wasze zaangażowanie i oddanie swoim podopiecznym. Na kolejne lata życzę sukcesów w rozwoju placówki, realizacji planów, zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych - przekazała w imieniu władz Rudy Śląskiej obecna na spotkaniu Grażyna Jaszczyk, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miasta.

Głos zabrali też absolwenci, którzy miło wspominali czas spędzony w tej szkole. Podkreślali przy tym, że zawsze mogli liczyć na pomoc rówieśników, a także rodziców. – Integracja daje nam poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Dziękuję nauczycielom za zwykłe, ludzkie gesty, wyrozumiałość, cierpliwość, uśmiech i wielkie serce – powiedziała Aleksandra, mama Zuzi, uczennicy klasy VI b integracyjnej. 

Szkoła podejmuje szereg inicjatyw, są to m.in. Jasełka Integracyjne, w których biorą udział dzieci z kilku miejskich placówek oświatowych czy Olimpiada Specjalna, gdzie prócz rywalizacji sportowej ważna jest wspólna zabawa, tolerancja oraz pokonywanie własnych słabości i ograniczeń fizycznych. – Integracja jest szansą i daje wiele satysfakcji, choć wymaga pracy i zaangażowania od wszystkich, tj. dyrekcji, pedagogów, rodziców i uczniów – mówiła Anna Kowalczyk, nauczycielka współorganizująca kształcenie integracyjne w SP nr 13.

W Szkole Podstawowej nr 13 obecnie jest 6 klas integracyjnych, w których uczy się 26 uczniów niepełnosprawnych z niedosłuchem, zaburzeniami wzroku, słuchu oraz zaburzeniami w zachowaniu. Od 2015 roku w szkole prowadzone są również oddziały specjalnie. Obecnie w 4 klasach uczy się 14 dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter