Header decorative image
Kir Żałobny

Kasa czeka

Kasa czeka

Ponad 25 tys. złotych może pozyskać pracodawca na doposażenie lub wyposażenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, którą zdecyduje się zatrudnić w swojej firmie. Z kwoty tej można również sfinansować szkolenia potencjalnego kandydata do pracy. Zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z rudzkim Urzędem Pracy.

- Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą zwiększyć szanse na rozwój swojej firmy i są gotowi, by jeszcze w tym roku zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w naszym urzędzie – mówi Beata Płaczek, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. - Pracodawca staje przed możliwością zwiększenia zatrudnienia poprzez utworzenie nowego miejsca pracy przy znaczącym obniżeniu kosztów z tym związanych – dodaje.

Koszty mogą być zrefundowane do kwoty 25.300 złotych. Pracodawca może je przeznaczyć na zakup niezbędnych maszyn, urządzeń czy sprzętu koniecznego do wypełniania obowiązków zawodowych na tworzonym stanowisku pracy. Urząd gwarantuje również możliwość przeprowadzenia szerokiej rekrutacji i wyboru najlepszego kandydata na tworzone stanowisko. – Myślę, że to doskonała okazja, by przedsiębiorstwo zwiększyło swój potencjał i umocniło przewagę nad konkurencją – mówi Beata Płaczek.

Dla przedsiębiorców mających trudności w pozyskaniu kandydata o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych rudzki Urząd Pracy ma ofertę specjalną. – W takiej sytuacji jesteśmy w stanie skierować kandydata wybranego przez przedsiębiorcę na szkolenie zawodowe, które pomoże mu zdobyć wymagane umiejętności i kompetencje – informuje Beata Płaczek. Kandydat musi być jednak zarejestrowany jako osoba bezrobotna. Po ukończeniu szkolenia koniecznego do pracy na refundowanym przez urząd stanowisku, pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby bezrobotnej.

Pula środków przeznaczonych na wsparcie szkoleniowe w ramach refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia miejsca pracy jest ograniczona, dlatego zainteresowani przedsiębiorcy proszeni są o szybki kontakt telefoniczny pod numerem tel. 32 771 59 15 lub osobisty w pokoju nr 16.

W 2016 roku rudzki Urząd Pracy pomógł w ramach refundacji stworzyć 60 nowych miejsc pracy. Natomiast w tym roku powstało ich już 30. Placówka ciągle dysponuje środkami finansowymi stworzenie kolejnych. – Od kilku lat obserwujemy tendencję, że to właśnie pracodawcy mają problem, by znaleźć odpowiedniego pracownika, dlatego podążamy za ich potrzebami i oferujemy różne formy pomocy – podkreśla wicedyrektor Płaczek.

Warto dodać, że obecna stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie. W sierpniu br. wynosiła 4,3%, natomiast w województwie i kraju odpowiednio 5,6% oraz 7,0%.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter