Header decorative image
Kir Żałobny

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych

Od 1 lipca zmieniły się zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. – Do tej pory karty wydawał Wydział Komunikacji Urzędu Miasta. Teraz osoby niepełnosprawne sprawy karty będą załatwiać w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności – mówi Roman Mateja z MZON-u w Rudzie Śląskiej. Według najnowszych wytycznych dotychczas wydane karty parkingowe stracą ważność 30 listopada br.

- Zgodnie z zasadami przyjętymi 1 lipca osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim tracą prawo do kart parkingowych, a niepełnosprawni w stopniu umiarkowanym będą musieli ponownie stanąć przed komisją lekarską – informuje Roman Mateja. – Rozumiem, że jest to duże utrudnienie, ale takie otrzymaliśmy wytyczne i jeśli nic się nie zmieni, większość  osób, które posiadają kartę wydaną jeszcze przez Wydział Komunikacji będzie musiała zgłosić się do nas, przygotować odpowiednią dokumentację i stanąć przed komisją lekarską – tłumaczy. Karty parkingowe, które są obecnie używane zachowują ważność do dnia określonego jako data ważności karty, ale nie dłużej niż do 30 listopada 2014 roku. Obowiązek ponownego orzekania nie dotyczy osób ze znaczną niepełnosprawnością, której przyczyną są choroby narządu wzroku, ruchu lub choroba neurologiczna. Takie osoby uzyskają kartę parkingową na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej.

Od 1 lipca br. do karty parkingowej mają prawo osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które mają znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, a także osoby niepełnosprawne do 16 r.ż., które również mają takie ograniczenia. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie mają już prawa do uzyskania takiej karty. Jeśli jednak ją posiadają, jest ona ważna do dnia określonego jako data jej ważności, ale również nie dłużej niż do 30 listopada br. Wydanie karty osobie niepełnosprawnej uzależnione jest wyłącznie od możliwości samodzielnego poruszania się, a nie od przyczyny niepełnosprawności, bo trzeba pamiętać, że zaliczenie np. do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem takich ograniczeń.

Dokładne informacje można uzyskać w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który mieści się przy ul. Markowej 20 w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu lub telefonicznie pod numerem:  (32) 344-03-08.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter