Header decorative image
Kir Żałobny

Kamrat Rudzki dla lekarzy

Kamrat Rudzki dla lekarzy

Lek. Joanna Kozłowska, lek. Elżbieta Stańkowska, dr n.med. Leszek Bujniewicz, dr n.med. Jan Paprotny, dr n.med. Adam Śliwiński i lek. Tomasz Tabaczkiewicz – zasłużeni dla rudzkiej medycyny, długoletni specjaliści Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej zostali odznaczeni „Kamratem Rudzkim” przez prezydent miasta Grażynę Dziedzic.

Uroczystość wręczenia odznaki „Kamrat Rudzki” lekarzom odbyła się 16 stycznia 2012 r.

Z wnioskiem o przyznanie lekarzom tytułów „Kamrat Rudzki” zwrócił się do prezydent miasta Grażyny Dziedzic prezes Szpitala Miejskiego. - Swoim zaangażowaniem, doświadczeniem i długoletnią służbą mieszkańcom Rudy Śląskiej lekarze z pewnością zasłużyli na takie wyróżnienie – uważa prezydent Grażyna Dziedzic.

Odznaczenie „Kamrat Rudzki” zostało ustanowione w 2009 roku przez Prezydenta Rudy Śląskiej z okazji 50. rocznicy nadania praw miejskich Rudzie Śląskiej. Odznaka nadawana jest osobom lub innym podmiotom, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji, rozwoju gospodarczego, kulturalnego i naukowego Rudy Śląskiej. Zgodnie z zarządzeniem, Prezydent Miasta może przyznać odznakę z własnej inicjatywy lub też po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz stowarzyszenia. Do tej pory odznaczenia „Kamrat Rudzki” otrzymały 63 osoby i instytucje. Pierwszych siedem „Kamratów” zostało wręczonych miastom partnerskim Rudy Śląskiej. Następne przedstawicielom świata nauki, klubom sportowym, stowarzyszeniom, a także osobom prywatnym.

Odznaka „Kamrat Śląski” to krążek o średnicy 36 mm wykonany ze srebra. Pośrodku odznaki, nieznacznie przesunięty w górę i prawo, znajduje się okrąg z wypukłym herbem Rudy Śląskiej. Promieniście od okręgu umieszczone są wypukłe napisy z nazwami wszystkich dzielnic miasta. Wszystkie litery oraz postać św. Barbary w herbie są pozłacane. Odznaka zawieszona jest na wstążce szerokości 30 mm w kolorach flagi miasta, czyli żółto-niebieskim.


Sylwetki wyróżnionych

Lek. Joanna Kozłowska - dyplom lekarza uzyskała w 1963 r. Karierę zawodową rozpoczęła w oddziale chirurgicznym Szpitala Miejskiego im. Styczyńskiego w Chorzowie-Batorym. W latach 1968 - 1971 uzyskała specjalizację I i II stopnia w dziedzinie anestezjologii oraz I stopnia w zakresie chirurgii ogólnej. Od lutego 1972 r. związana zawodowo z rudzką służbą zdrowia. W okresie od lutego 1972 r. do maja 1997 r. pełniła funkcję ordynatora oddziału anestezjologii. Od października 2001 r. prowadzi Poradnię Leczenia Bólu. Pomimo uzyskanej emerytury, nadal służy swoją wiedzą i nabytym doświadczeniem zarówno współpracownikom, jak i pacjentom.

Lek. Elżbieta Stańkowska - studia ukończyła w 1975 r. Początkowo pracowała w ZOZ w Bytomiu. Od września 1977 r. związana zawodowo z Rudą Śląską. W trakcie pracy w Szpitalu w 1980 r. uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii, a w 1985 r. tytuł specjalisty. Pracownik Poradni ,,K". Osoba o nieposzlakowanej opinii, wysoko ceniony specjalista.

Dr n.med. Leszek Bujniewicz - studia na Wydziale Lekarskim AM w Gdańsku ukończył w 1963 r. Po odbyciu stażu podyplomowego i okresie służby wojskowej lekarzy w 1967 roku podjął pracę w Szpitalu Miejskim nr 1 w Rudzie Śląskiej. W 1970 r. uzyskał I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej. W tym samym czasie rozpoczął pracę w Górniczej Służbie Zdrowia na terenie Rudy Śląskiej, początkowo jako lekarz w Poradni Chirurgicznej, a następnie jako kierownik całej Przychodni. W 1974 r. podjął pracę w oddziale urazowo-ortopedycznym Szpitala Miejskiego nr 5 w Rudzie Śląskiej. Tytuł specjalisty w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej uzyskał w 1979 r. W 1985 r. Rada Wydziału Lekarskiego w Zabrzu nadała mu tytuł doktora nauk medycznych. Od marca 1992 r. został powołany na zastępcę ordynatora oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznej. W okresie od marca 1992 r. do lipca 1995 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora Szpitala Miejskiego nr 2 w Rudzie Śląskiej. Pomimo uzyskania uprawnień emerytalnych nadal czynny zawodowo.

Dr n.med. Adam Śliwiński - dyplom lekarski uzyskał w 1972 r. Karierę zawodową rozpoczął w Szpitalu Miejskim w Nysie. W latach 1973 - 1976 zatrudniony w ZOZ w Zabrzu, gdzie w 1975 r. uzyskał specjalizację I stopnia w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej, a w 1979 r. tytuł specjalisty. W latach 1976 - 1977 pracował w Szpitalu Centralnym w Kemi (Finlandia). Od 1987 r. po nabyciu uprawnień specjalisty ortopedy w Finlandii, w czasie urlopów pracuje jako ortopeda w Centralnym Szpitalu Laponii w Rowaniemni i Kemi. W latach 1977 - 1979 pracował w Klinice Chirurgii Ortopedycznej w Bytomiu. Od 1979r. pracę zawodową związał ze Szpitalem Miejskim w Rudzie Śląskiej, gdzie od 1983 r. na oddziale ortopedycznym piastuje funkcję ordynatora. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Przez dwie kadencje członek spoza rady Komisji Zdrowia Rady Miejskiej Rudy Śląskiej. W 1998 r. obronił pracę doktorską, dotyczącą rekonstrukcji wiązadeł krzyżowych. W trakcie kariery zawodowej nieustannie doskonali swoje rzemiosło i podnosi kwalifikacje zawodowe.

Lek. Tomasz Tabaczkiewicz - uzyskał dyplom lekarza w 1974 r. Karierę zawodową rozpoczął w ZOZ w Zabrzu, gdzie w 1976 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie otolaryngologii. Następnie w latach 1977 - 1981 pracował i podnosił swoje kwalifikacje zawodowe w II Klinice Laryngologii ŚUM w Katowicach, gdzie w 1980 r. uzyskał tytuł specjalisty w zakresie otolaryngologii. Od 1981 r. pracuje w Rudzie Śląskiej, pełniąc nieprzerwanie funkcję ordynatora oddziału otolaryngologicznego. W latach 1989 - 1997 pełnił funkcje: Lekarza Naczelnego, Dyrektora Szpitala Miejskiego nr 1, zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa ZLZ w Rudzie Śląskiej. Wieloletni pracownik Poradni Laryngologicznej, ceniony specjalista. Od 1993 r. aktywny członek Bractwa Kurkowego w mieście Ruda Śląska.

Dr n. med. Jan Paprotny - dyplom lekarza uzyskał w 1975 r. Od początku kariery zawodowej związany z rudzką służbą zdrowia. W trakcie zatrudnienia w ZOZ w 1978 r. uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej, a w 1984 r. tytuł specjalisty. W 2007 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 1986 r. do 1999 r. piastował stanowisko zastępcy ordynatora oddziału chirurgicznego. W okresie od czerwca do grudnia 1991 r. piastował stanowisko Lekarza Naczelnego Szpitala Miejskiego nr 5. Od stycznia 1992 r. został powołany uchwałą Zarządu Miasta na stanowisko dyrektora Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej - Goduli, którą pełnił do lipca 1995 r. Do chwili obecnej zatrudniony na oddziale chirurgii ogólnej i naczyniowej, na stanowisku starszego asystenta.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter