Kir Żałobny

Kameralnie z prezydentem

Kameralnie z prezydentem

- Z pewnością nie jest to najliczniejsze spotkanie, ale dla mnie ważny jest głos każdego z Państwa. Czy frekwencja jest wysoka, czy niska, mam okazję dowiedzieć się o waszych problemach, a także poinformować, co robimy w urzędzie, żeby lepiej żyło się nam wszystkim – mówiła do mieszkańców Chebzia i Nowego Bytomia Grażyna Dziedzic. Problemów do omawiania nie zabrakło: komunikacja miejska, cmentarz i bezpieczeństwo to tylko niektóre aspekty życia w mieście poruszone dziś przez mieszkańców.

Przede wszystkim prezydent poinformowała o inwestycjach, które zrealizowano i które są zaplanowane w obu dzielnicach na ten rok. Wśród inwestycji drogowych zrealizowanych w ubiegłym roku należy wymienić remont nawierzchni drogi asfaltowej w ciągu ulicy Parkowej, Szarotek, Pokoju, a także Ratowników i ul. Markowej w rejonie targowiska. Wyremontowano również zatokę autobusową przy Urzędzie Miasta, a na ul. Chorzowskiej na wysokości cmentarza nawierzchnię chodnika. W rejonie tej ulicy wykonano i oddano do użytku parking na 100 miejsc postojowych. W Chebziu wykonano remonty bieżące na ul. Pawła, Plac Szkolny, Dworcowej i Węglowej. – Na ten rok również przewidujemy szereg remontów. W Nowym Bytomiu będziemy wykonywać nowe chodniki na ulicy Markowej, Objazdowej, Niedurnego – wymieniła prezydent. – Opracowywana jest dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Dobrej Nadziei, po której wykonaniu zostanie wyłoniony realizator. Mieszkańcy dopytywali o zakończenie robót drogowych na chebziańskim torowisku. – Jak zapewniają Tramwaje Śląskie roboty mają zakończyć się w maju – przekazała mieszkańcom prezydent.

W obu dzielnicach przewidziano na ten rok również szereg inwestycji i remontów. – Na pewno dalej będziemy rewitalizować i adaptować na cele kulturalne zabytkowy budynek dworca kolejowego w Chebziu, a także budować centrum przesiadkowe. Będziemy też kontynuować rewitalizację osiedla Kaufhaus – zapewniła Grażyna Dziedzic. Na zagospodarowanie terenu przy ul. Gwardii Ludowej zostanie przeznaczonych w sumie ponad 500 tys. złotych. – Inwestycję tę planujemy połączyć z gruntowną modernizacją budynków nr 24,26,27,28 i 33 przeprowadzoną w oparciu o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych. Dokumentacja jest już opracowywana – dodał Michał Pierończyk, zastępca prezydent miasta. Na Kaufhausie zostanie również zainstalowana kamera obrotowa monitorująca skate park. – Będziemy rozwijać monitoring wizyjny, by nadzorować wykonane inwestycje – podkreślił Pierończyk. Do innej ważnej inwestycji przewidzianej w Nowym Bytomiu należy z pewnością modernizacja letniego basenu kąpielowego przy ul. Ratowników. Obecnie trwa procedura związana z wyborem firmy do aktualizacji projektu.

Sporo emocji wśród mieszkańców budzi stan cmentarza w Nowym Bytomiu. – Przepełnione kontenery na śmieci, lipy, które od lat nie były przycinane, brak wybrukowania bocznych alejek – wymieniała oburzona mieszkanka. – Bardzo proszę panią prezydent, żeby coś z tym zrobić – apelowała. – Zdajemy sobie sprawę, że niektóre cmentarze są zaniedbane. Wynika to często z faktu  krótkiego okresu zarządzania cmentarzem przez firmę wybraną w przetargu – tłumaczyła Grażyna Dziedzic. – Żeby poprawić sytuacje przystąpimy wkrótce do szczegółowej inwentaryzacji komunalnych cmentarzy rudzkich. Po jej zakończeniu planujemy wprowadzić zmiany w zarządzaniu cmentarzami, tak, aby firma mogła administrować cmentarzem przez okres np. 10 lat. Z doświadczenia wiemy, że taka forma przynosi bardzo dobre efekty - mówiła. Jeśli chodzi o nowobytomski cmentarz urząd miasta jest w trakcie wyłaniania nowego zarządcy, ale na razie kontrakt zostanie podpisany na rok.

Podobnie jak podczas poprzednich spotkań głos zabrali przedstawiciele mieszkańców ul. Styczyńskiego. – Ciągle walczymy z wilgocią i wodą, która zbiera się po każdym deszczu w piwnicach. Urzędnicy nie chcą nam pomóc – skarżyła się mieszkanka. – Niedawno mieszkańcy tej ulicy mieli duży problem z wysokimi opłatami za ogrzewanie i udało się znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Na pewno nie zostawimy państwa samych z problemem wilgoci, ale to zagadnienie jest bardziej złożone ze względu na brak kanalizacji deszczowej w mieście – zapewnił prezydent Pierończyk. – Problem wilgoci w budynkach występuje również w innych dzielnicach, dlatego opracowano koncepcję budowy kanalizacji deszczowej dla całego miasta. A ponieważ najgorzej jest na ul. Kłodnickiej i Zabrzańskiej tam inwestycja będzie realizowana w pierwszej kolejności – informowała Grażyna Dziedzic. 2 kwietnia odbędzie się spotkanie mieszkańców ul. Styczyńskiego z MPGM.

Jak podczas spotkań w innych dzielnicach nie zabrakło pytań skierowanych do Straży Miejskiej. – Dlaczego nie patrolujecie miasta w cywilnym ubraniu? Przecież wtedy łatwiej złapać łamiących prawo na gorącym uczynku – mówił mieszkaniec. – Niestety przepisy nie pozwalają strażnikom na podejmowanie czynności bez munduru – tłumaczył Krzysztof Piekarz, komendant Straży Miejskiej. – Robimy co w naszej mocy, by zapewnić państwu bezpieczeństwo, ale proszę pamiętać, że jest nas tylko 69. Mam nadzieję, że monitoring miejski, który obejmuje coraz więcej miejsc w naszym mieście pomoże nam karać czy za nielegalne graffiti, czy za niesprzątanie po swoim psie – mówił.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter