Header decorative image
Kir Żałobny

Kameralne spotkanie z Panią Prezydent

Kameralne spotkanie z Panią Prezydent

W połowie przyszłego roku wejdą w życie zapisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, które wprowadzą duże zmiany w gospodarce komunalnej. Za wywóz śmieci i ich utylizację będą odpowiedzialne samorządy. Nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi w Rudzie Śląskiej, a także bezpieczeństwo na drogach, kwestie ścieżek rowerowych i szkód górniczych były wiodącymi tematami podczas kolejnego spotkania Grażyny Dziedzic z mieszkańcami Bielszowic.

Zmiany w gospodarce odpadami wymagają szerokich konsultacji z mieszkańcami, dlatego prezydent Grażyna Dziedzic zachęcała mieszkańców do wypełnienia specjalnej ankiety, która została opublikowana w najnowszym wydaniu "Wiadomości Rudzkich" i na stronie internetowej Urzędu Miasta. Zawarte w niej pytania mają pomóc władzom miasta w określeniu zasad nowego systemu gospodarki odpadami w Rudzie Śląskiej. W jaki sposób ma być naliczana przyszła opłata za wywóz śmieci, czy mieszkańcy chcą ją płacić w okresach miesięcznych, czy kwartalnych – to jedne z najważniejszych pytań dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami.

– Regulacja tego procesu będzie trwać długie lata – podkreślał obecny na spotkaniu wiceprezydent Jacek Morek. – Musimy opracować odpowiednie uchwały pamiętając o ogólnym założeniu, że system ma się samofinansować. Nie możemy przy tym zapominać, że będziemy drobiazgowo kontrolowani z wykonania powierzonych zadań. Jedno jest pewne – wywożenie śmieci do lasu ma się stać zupełnie nieopłacalne – podkreślił Morek. Wiceprezydent zwrócił uwagę, że nowa ustawa wymusi na wykonawcach faktyczną segregację śmieci.

Niestety dziś trudno określić wysokość opłaty za wywóz śmieci, która będzie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku.  – Nie wiadomo, jak będzie naliczana opłata za wywóz śmieci - czy tak jak do tej pory, czyli od liczby mieszkańców, czy na przykład od zużytej wody, co m.in. proponuje ustawodawca. Stąd też ankiety, żebyście mogli się państwo wypowiedzieć, co uważacie za najlepsze rozwiązanie – mówił wiceprezydent Morek. Jedyną gminą, która już teraz podjęła wszystkie konieczne uchwały jest Jaworzno. Za wywóz odpadów mieszkańcy tego miasta będą płacić 14 złotych od osoby.

Kolejnym dyskutowanym problemem były parkingi. Obecny na spotkaniu Komendant Straży Miejskiej zapewniał, że problem jest dobrze znany rudzkim strażnikom, ale nawet najbardziej uciążliwe kary, łącznie z odholowaniem, nie przynoszą efektu. – Niestety, miasto nie posiada w Bielszowicach terenów, które można  zagospodarować na parking – mówiła prezydent Grażyna  Dziedzic – Ale to nie oznacza, że nie myślimy nad efektywnym rozwiązaniem tego problemu. Mogę państwu zdradzić, że prowadzimy rozmowy z Kompanią Węglową o przekazanie pewnych terenów miastu. Jeśli sprawa zakończy się powodzeniem, będziemy mogli podjąć taką inwestycję - informowała.

Uczestnicy spotkania z prezydent Dziedzic wyrazili swoje zadowolenie z planowanej na przyszły rok inwestycji zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kokota/Niedzieli/Halembska, a także planów modernizacji Parku Strzelnica. Poparcie bielszowiczan mają również plany modernizacji ulicy Powstańców Śląskich czy kolejne inwestycje w szkołach, które są planowane na lata 2013 – 2014. – Chcę żeby nasze dzieci miały zapewnione jak najlepsze warunki, bo ich przyszłość jest bardzo ważna dla całego miasta – przekonywała prezydent Dziedzic.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter