Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Jubileuszowe sprzątanie

Ponad 6000 uczniów i 400 przedszkolaków z Rudy Śląskiej już zgłosiło swój udział w tegorocznym „Sprzątaniu świata”.  Uporządkują własne podwórka,  miejskie parki, ulice, a nawet hałdy, by pokazać, że należy dbać o środowisko naturalne.   W tym roku akcja  rusza  20 września pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę". W Rudzie Śląskiej potrwa do końca listopada. 

Tegoroczna, jubileuszowa 20. edycja „Sprzątania świata” przypada na 20 - 22 września. Gotowość do udziału w niej zgłosiło już 25 miejskich szkół. Uczniowie oprócz terenów wokół własnych placówek zadbają o miejskie parki i zieleńce.  Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 uporządkują park przy ul. Gen. Hallera i okoliczne stawy.  Klasy piąte z SP nr 4 będą sprzątać tereny zielone w okolicy hałd przy ulicy 1 Maja. Szkoła Podstawowa nr 14 zadba o park obok szpitala w Bielszowicach i teren wokół szkoły. Gimnazjaliści z Gimnazjum nr 2 uporządkują  ulice w pobliżu szkoły, tj. ul. Ballestremów, Piastowską, Ogrodową oraz  Park im. A. Kozioła.

Co roku również najmłodszym rudzianom troska o czyste otoczenie nie pozostaje obojętna. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem sprzątają swoje podwórka.  Dzieci z halembskiej Bajkolandii uporządkują okolice swojego przedszkola,  ulicę Sokolską i sąsiednie. Maluchy z przedszkola nr 28 uprzątną teren wokół swojej placówki, podobnie jak przedszkolaki z MP nr 30 i MP nr 17.

W Rudzie Śląskiej sprzątanie potrwa do listopada. Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w ekologicznym przedsięwzięciu nie tylko szkoły i przedszkola, ale również firmy, organizacje pozarządowe, a także osoby prywatne. – Każdy kto zgłosi chęć udziału w akcji otrzyma rękawice, worki oraz  kontenery – mówi Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. – Na tegoroczne akcje „Święto ziemi” i „Sprzątanie świata”  zarezerwowaliśmy w budżecie miasta 60 tys. zł – dodaje.

Wszyscy mieszkańcy Rudy Śląskiej chętni do udziału w akcji mogą zgłaszać się do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Ruda Śląska, fax: 32 248 75 23, email: um_gkos@ruda-sl.pl. telefon 32 244 90 00 wew. 4073. W zgłoszeniu należy podać: nazwę i adres jednostki, termin sprzątania (dzień, godzinę), liczebność grupy, określenie terenu, który chcemy sprzątać oraz miejsca składowania śmieci. Miasto zapewnia uczestnikom rękawice, worki na śmieci oraz (jeśli będzie to konieczne) kontenery, które zostaną ustawione w miejscach sprzątania.

 W ubiegłym roku w ramach rudzkiej akcji „Sprzątanie świata” posprzątanych zostało 206 terenów, zebrano 2277 worków i 3 kontenery z odpadami, co dało łącznie 280320 l odpadów komunalnych, wielkogabarytowych i zielonych. W ubiegłoroczną akcję włączyło się zdecydowanie więcej mieszkańców niż w roku poprzednim.  W 2011 roku posprzątanych zostało 55 miejsc, w wyniku czego zebrano 1039 worków z odpadami, co dało łącznie 291 m3 śmieci.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter