Kir Żałobny

Jesteś przedsiębiorcą? Skorzystaj!

Jesteś przedsiębiorcą? Skorzystaj!


Nawet 25 tys. złotych mogą pozyskać przedsiębiorcy na zatrudnienie pracownika do 30. roku życia. Do rozdysponowania na refundacje zostało jeszcze ponad 160 tys. zł. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej współpracuje w tym zakresie już z ponad 60 przedsiębiorcami.

Od tego roku przedsiębiorcy mogą korzystać z wyjątkowo korzystnej pomocy. - Zapraszamy serdecznie do kontaktu pracodawców, którzy chcą zbudować młody i dynamiczny zespół w swojej firmie – mówi Iwona Woźniak-Bagińska, dyrektor rudzkiego Powiatowego Urzędu Pracy. PUP oferuje refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w zamian za zatrudnienie osoby do 30 roku życia zarejestrowanej w rudzkim urzędzie.

Z refundacji mogą skorzystać wszyscy przedsiębiorcy, którzy w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie dokonali zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn zakładu pracy. Pracodawca co miesiąc uzyskuje refundację wynagrodzenia nowo przyjętego pracownika w kwocie ok. 2 100 zł, co w skali roku umożliwia zaoszczędzenie 25 000 zł. Po okresie refundacji pracodawca zobowiązany jest do utrzymania zatrudnienia skierowanej przez urząd osoby bezrobotnej przez okres kolejnych 12 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.

- Wszystkim chętnym pomożemy w wypełnianiu odpowiednich wniosków umożliwiających ubieganie się o refundację,  które dostępne są na naszej stronie internetowej - zapewnia Iwona Woźniak-Bagińska. - Udzielimy również  w pełni profesjonalnego wsparcia w procesie rekrutacji, dzięki któremu wspólnie wybierzemy kandydata do pracy, najlepiej spełniającego wymagania przedsiębiorcy - podkreśla. Kompleksowych informacji dotyczących refundacji udzielą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, którzy są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30, pod numerami telefonu: 32 771 59 11, 32 771 59 13, 32 771 59 14,  pok. 16 (partner). Wnioski są natomiast dostępne pod adresem: http://puprudaslaska.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/dokumenty_do_pobrania.html

W lipcu br. stopa bezrobocia w Rudzie Śląskiej wyniosła 5,5%, uzyskując poziom poniżej średniej wojewódzkiej (6,9%) i krajowej (8,6%). Miasto jest w gronie 49 powiatów (wśród 380 powiatów w Polsce), w których stopa bezrobocie wynosi poniżej 5,5 %.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter