Header decorative image
Kir Żałobny

Jestem zawodowcem

Jestem zawodowcem

Już po raz osiemnasty władze Rudy Śląskiej pomagają młodym ludziom w wyborze drogi zawodowej, organizując Giełdę Szkół Ponadgimnazjalnych. Dzisiaj gimnazjaliści nie tylko z Rudy Śląskiej zapoznali się z ofertą rudzkich szkół podnagimnazjalnych i rudzkiego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości.

Prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic otwierając Giełdę zachęcała młodzież do kontynuowania nauki w rudzkich szkołach. - Mam nadzieję, że wybierzecie coś dla siebie, bo oferta szkoleniowa rudzkich szkół jest bardzo duża. Mamy nowoczesne pracownie, a kolejne będziemy wyposażać. Zapraszam was do kontynuowania nauki w naszych rudzkich placówkach – zachęcała Grażyna Dziedzic. Do zaproszenia przyłączył się przewodniczący Rady Miasta Kazimierz Myszur. - Życzę wam, żebyście wybrali nasze szkoły – mówił.

Po raz drugi na Giełdzie prezentował się rudzki Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości. - Jestem zawodowcem, jestem najlepszy w tym co robię, w swoim zawodzie – to hasło programu ministerialnego promującego szkolnictwo zawodowe, ale też nasze hasło przewodnie – mówiła Barbara Poloczek z Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości. - Ponad 90% absolwentów szkół zawodowych ma gwarantowane zatrudnienie w wybranym przez siebie zawodzie – dodała Barbara Poloczek. – W zeszłym roku mieliśmy ponad 100 adeptów pierwszej klasy, w tym roku liczymy na więcej. Zachęcam do wyboru szkolnictwa zawodowego – mówił Jakub Wyciślik, podstarszy Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości.

Jak co roku Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych odbyła się w hali MOSiR w dzielnicy Halemba. W tym roku uczestniczyło w niej około 1,1 tys. uczniów klas trzecich gimnazjalnych, a swoją ofertę prezentowało 11 placówek kształcenia ponadgimnazjalnego. - Z naszej oferty korzystają również uczniowie gimnazjów z Mikołowa, Chorzowa, Świętochłowic i Zabrza. Po raz kolejny gościliśmy przedstawicieli rudzkiego Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości, którzy przekonywali, że nauka w zasadniczych szkołach zawodowych połączona z praktykami pod okiem znakomitych mistrzów jest pożyteczną drogą edukacji dla młodych ludzi - powiedziała Klaudia Rolnik, dyrektor Gimnazjum nr 8, organizator giełdy.

W 20 rudzkich gimnazjach uczy się około 3,7 tys. uczniów, a w szkołach ponadgimnazjalnych około 3,85 tys. Każdego roku rudzkie gimnazja opuszcza około 1,2 tys. uczniów.

W Rudzie Śląskiej funkcjonują 4 licea ogólnokształcące, 6 techników, 7 zasadniczych szkół zawodowych oraz szkoła muzyczna II stopnia. Młodzież może kształcić się w każdym zawodzie ujętym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. W technikach najpopularniejszym kierunkiem nadal jest technik logistyk, technik informatyk, technik budownictwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W szkołach zawodowych powodzeniem cieszy się fryzjer i kucharz. - W ubiegłym roku szkolnym uruchomiliśmy nowe kierunki, takie jak technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik realizacji nagrań i nagłośnień – wyjaśnia zastępca prezydenta miasta Anna Krzysteczko. - W tym roku planujemy rozpocząć kształcenie w zawodzie technika technologii odzieży - dodaje wiceprezydent.

Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej zrzesza 85 zakładów. Wśród nich najwięcej jest zakładów fryzjerskich – 30, motoryzacyjnych – 20 oraz cukierniczo-piekarskich – 11. Po 1 zakładzie reprezentowane jest kominiarstwo, wulkanizacja czy branża fotograficzna. W 81 prowadzona jest praktyczna nauka zawodu młodocianych pracowników. W sumie w Rudzie Śląskiej kształci się obecnie 265 uczniów, z czego 119 to uczniowie, z którymi umowy podpisano w 2014 roku.

Rudzka Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych ma już swoją tradycję. Organizowana jest od 18 lat i na stałe weszła w terminarz imprez miejskich. Ma za zadanie przybliżyć uczniom klas drugich i trzecich gimnazjalnych ofertę kierunków kształcenia ponadgimnazjalnego w Rudzie Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter