Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Jest projekt budżetu na 2019 r.

Jest projekt budżetu na 2019 r.

Ponad 121 mln zł na inwestycje, z czego około 50 mln zł na budowę dróg, a 30 mln zł na dalszą rewitalizację miasta. Tak w skrócie przedstawia się plan przyszłorocznych inwestycji zawarty w projekcie budżetu miasta na 2019 r. – Będzie to trzeci rok z rzędu, kiedy na inwestycje przeznaczamy ponad 100 mln zł. Przede wszystkim będziemy kontynuować rozpoczęte już inwestycje, ale będą też nowe, m.in. rewitalizacja terenu po koksowni Orzegów, czy rozpoczęcie budowy mieszkań komunalnych przy ul. Bankowej – zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic. Projekt budżetu został właśnie złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach. Teraz ma ona 30 dni na zaopiniowanie dokumentu. Potem nad projektem debatować będą rudzcy radni.

Tradycyjnie najwięcej środków przeznaczonych na inwestycje przeznaczonych zostanie na budowę dróg. W przyszłym roku miałoby to być około 50 mln zł. W mieście kontynuowana ma być budowa trasy N-S w kierunku autostrady A4 na ostatnim już odcinku od ul. Kokota do autostrady. Na ten cel zarezerwowano ponad 8,7 mln zł. – Na początku przyszłego roku chcemy ogłosić przetarg – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Niezwykle ważna dla układu komunikacyjnego miasta będzie kontynuowana w przyszłym roku przebudowa ul. Piastowskiej. Na ten cel zarezerwowano ponad 18,2 mln zł. Dodatkowo planowane jest rozpoczęcie budowy ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Narcyzów i Chryzantem, a także rozbudowa ul. Halembskiej i Nowy Świat. Te dwie inwestycje kosztować mają blisko 3,7 mln zł. Ponadto w projekcie budżetu założono dalszą rozbudowę dróg gruntowych oraz budowę dróg dojazdowych do zbytych nieruchomości. Ogółem na te zadania przeznaczonych ma być ponad 9,2 mln zł.

W przyszłym roku władze miasta zamierzają kontynuować także kilka ważnych projektów rewitalizacyjnych. Mowa tu przede wszystkim o budowie Traktu Rudzkiego, czyli ścieżki rowerowo–pieszej, a miejscami także rolkarskiej, łączącej 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. – Gotowy jest pierwszy odcinek od hałdy przy ul. 1 Maja do ul. Czarnoleśnej. Kończą się także prace na samej hałdzie. Z kolejnymi odcinkami ruszamy w przyszłym roku – informuje Grażyna Dziedzic. W 2019 r. inwestycja ta ma pochłonąć ponad 6,6 mln zł. W przyszłym roku kontynuowany będzie także program rewitalizacji podwórek. Na ten cel zabezpieczono prawie 2,9 mln zł. W przyszłym roku zakończyć się ma też renowacja jednego z zabytkowych domków na dawnym osiedlu robotniczym Ficinus oraz rewitalizacja willi Florianka w centrum Nowego Bytomia. Na początku przyszłego roku prowadzone będą jeszcze ostatnie prace związane z adaptacją budynku dworca w Chebziu pod siedzibę biblioteki.

Niewątpliwie największą inwestycją z zakresu rewitalizacji będzie zagospodarowanie i rekultywacja terenu po byłej koksowni Orzegów. W ramach przedsięwzięcia do życia przywróconych zostanie prawie 5 ha terenu. Najważniejszą częścią inwestycji będzie zneutralizowanie niebezpiecznych związków, które zalegają nie tylko w gruncie, ale i w wodach podziemnych. W dalszej kolejności uporządkowana zostanie dzika roślinność. Na całym obszarze utworzone będą alejki z latarniami, pojawią się także ławki i inne obiekty małej architektury. – Obecnie przygotowywana jest dokumentacja całej inwestycji. Prace ruszą w przyszłym roku, a zakończą w 2021 r. Tylko na przyszły rok zaplanowaliśmy na realizację tego zadania prawie 12,7 mln zł – wylicza Grażyna Dziedzic.

W pierwszej części roku zakończyć się mają prace przy budowie 50 mieszkań komunalnych u zbiegu ul. Stromej i Bytomskiej w Orzegowie. Planowane jest także rozpoczęcie budowy kolejnych 50 mieszkań komunalnych, tym razem przy ul. Bankowej w Rudzie. Inną inwestycją z zakresu mieszkalnictwa ma być kontynuacja termomodernizacji i uciepłownienia budynków przy ul. Matejki, która pochłonąć ma prawie 4 mln zł.

W mieście realizowane mają być także inwestycje oświatowe, na które zaplanowano ponad 6,2 mln zł. Najwięcej, bo 3 mln zł przeznaczonych ma zostać na modernizację infrastruktury sportowej. Ponadto w planie budżetu na 2019 r. ujęto dwie duże inwestycje o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Chodzi o modernizację hali sportowej w Halembie, która ma kosztować 5 mln zł oraz rozbudowę basenu letniego w Nowym Bytomiu o nowe atrakcje. Na ten cel zaplanowano 1 mln zł.

Z pozostałych zaplanowanych przyszłorocznych inwestycji wymienić należy dalszą modernizację i przebudowę pomieszczeń Muzeum Miejskiego. Ma ona kosztować ponad 5 mln zł. Miasto zamierza także dokapitalizować szpital miejski oraz modernizować oświetlenie uliczne. Wymienione mają być też wiaty przystankowe. Ponadto w projekcie budżetu znalazły się środki na dofinansowanie budowy instalacji OZE dla budownictwa jednorodzinnego.

Ponadto w przyszłym roku w Rudzie Śląskiej będą wykonywane inwestycje, o które wnioskowali mieszkańcy w ramach budżetu obywatelskiego. Na ten cel przeznaczono 3,72 mln zł, a sztandarową inwestycją ma być budowa tężni solankowej w Bykowinie. Ponadto miasto zamierza w przyszłym roku przeznaczyć 8,5 mln zł na różnego rodzaju remonty.

Ogółem wydatki Rudy Śląskiej w 2019 roku mają się zamknąć w kwocie 791,7 mln zł, natomiast dochody prognozowane są poziomie 761,2 mln zł. Spośród wydatków najwięcej ma być przeznaczonych na oświatę i wychowanie - ponad 248,8 mln zł oraz pomoc społeczną i rodzinę – ponad 193,5 mln zł. W przyszłym roku miasto zamierza realizować zadania współfinansowane z pieniędzy Unii Europejskiej o wartości blisko 49 mln zł, z czego UE pokryje ok. 66%, czyli 32 mln zł. Łącznie z refundacją wydatków z lat poprzednich do budżetu w przyszłym roku powinno wpłynąć ok. 46 mln zł z Unii Europejskiej.

Na pokrycie budżetowego deficytu władze miasta planują uruchomienie kolejnej transzy kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego /EBI/ w wysokości 40 mln zł. - Do tej pory wykorzystaliśmy trzy transze o łącznej wysokości 152,3 mln zł. M.in. dzięki tym środkom możemy współfinansować większość realizowanych aktualnie w mieście inwestycji – podkreśla Ewa Guziel, skarbnik miasta. – Pomimo pozyskania przez nasze miasto licznych dotacji unijnych, środków tych nie dostajemy od razu. Aby zachować ciągłość inwestycji musimy je finansować właśnie z kredytu z EBI – dodaje.

Tegoroczne dochody budżetu Rudy Śląskiej według stanu na 15 listopada br. wynieść mają 760,2 mln zł, natomiast wydatki 816,1 mln zł. Dla porównania w 2011 r., czyli na początku pierwszej kadencji obecnych władz miasta, dochody budżetowe wyniosły 507,7 mln zł, natomiast wydatki 488,2 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter