Kir Żałobny

Jest lokalny, będzie gminny

Jest lokalny, będzie gminny

Ruda Śląska z dofinansowaniem do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Śląski Urząd Marszałkowski na stworzenie dokumentu przekaże miastu blisko 160 tys. zł. Program ma powstać do końca lutego przyszłego roku. – W 2015 roku przyjęliśmy Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Ruda Śląska do roku 2030, jednak aktualna Ustawa
o rewitalizacji wymusza na nas stworzenie programu według nowych zasad. Udział mieszkańców w każdym etapie jego tworzenia będzie kluczowy
-  zaznacza prezydent Grażyna Dziedzic.

- Aktualnie obowiązujący w Rudzie Śląskiej „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Ruda Śląska do roku 2030” to dokument oparty na współpracy wielu rudzkich instytucji. To kompendium wiedzy na temat szans i zagrożeń dla miasta w obszarach rewitalizacji w ujęciu kilkunastu lat rozwoju. Dzięki niemu miasto może ubiegać się o środki zewnętrzne na realizację zamieszczonych w nim projektów – tłumaczy wiceprezydent Michał Pierończyk. W przyszłym roku dokument ten zastąpiony zostanie Gminnym Programem Rewitalizacji. Zmianę wymuszają przepisy zawarte w przyjętej dwa lata temu nowej Ustawie o rewitalizacji.

- Lokalny Program Rewitalizacji jest doskonałą bazą do stworzenia nowego dokumentu. Znaczna część zadań określonych w LPR znajdzie się w GPR. Nowa ustawa zakłada jednak jeszcze większy udział mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych oraz innych osób i instytucji zainteresowanych rewitalizacją w każdym etapie przygotowywania dokumentu. Zakładany jest też większy udział Rady Miasta – zaznacza Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju UM.

Do końca sierpnia wyłoniony zostanie wykonawca projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Rudy Śląskiej, który obowiązywał będzie do roku 2030. Pierwszym krokiem do utworzenia programu będzie przygotowanie diagnozy społecznej, następnie zaś wyznaczenie obszarów: zdegradowanego i rewitalizacji. – We wrześniu i październiku chcielibyśmy przeprowadzić na szeroką skalę konsultacje społeczne, które pozwolą nam m.in. wyodrębnić najbardziej problematyczne obszary w mieście, a także zaktualizować projekty ujęte w LPR lub wypracować nowe – zapowiada Aleksandra Kruszewska. – Forma konsultacji zależna będzie od tego, co zaproponuje nam wyłoniony wykonawca. Zależy nam na bezpośrednim spotkaniu z mieszkańcami – warsztatach, spotkaniach plenerowych, wywiadach pogłębionych – podkreśla.

Gminny Program Rewitalizacji wszystkie gminy mają obowiązek przyjąć do roku 2023. Z 17 dofinansowanych jednostek samorządowych, które złożyły w ramach ostatniego konkursu wnioski o dofinansowanie, poza Rudą Śląską, jak na razie tylko Radlin podjął się przygotowania wymaganego dokumentu. Ruda Śląska otrzymała dofinansowanie do wykonania projektu programu w kwocie blisko 159 tys. zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Przypomnijmy, że Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Ruda Śląska do roku 2030 w ubiegłym roku jako pierwszy w regionie został oceniony pozytywnie przez Śląski Urząd Marszałkowski. Znalazło się w nim 60 projektów stanowiących konsekwencję analiz społecznych, przeprowadzonych wśród rudzian ankiet, spotkań, warsztatów, wizyt studialnych oraz konsultacji społecznych. Do projektów już zrealizowanych zaliczyć można: rewitalizację ośrodka „Burloch Arena” w Orzegowie, rewitalizację basenu przy ul. Ratowników oraz rewitalizację Parku im. Augustyna Kozioła.

Aktualnie trwają prace budowlane związane z rewitalizacją historycznego centrum Orzegowa. Miasto złożyło już wniosek do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekty z dofinansowaniem, które realizowane będą w najbliższym czasie to: Trakt Rudzki wraz z budową industrialnego placu zabaw przy ul. Tuwima, modernizacja siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rewitalizacja hałdy przy ul. 1 Maja. Środki zewnętrzne Ruda Śląska otrzyma także na realizację Programu Renowacji Podwórek. Prace budowlane dotyczące większości wymienionych projektów ruszą w roku 2018.

W dalszej perspektywie czasowej miasto planuje przeprowadzić rewitalizację szybów: Andrzej, Franciszek i Mikołaj, rewitalizację Placu Niepodległości, Parku Dworskiego czy Wielkiego Pieca Hutniczego, a także utworzenie terenów rekreacyjnych wzdłuż rzeki Bytomki oraz budowę centrum przesiadkowego w dzielnicy Chebzie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter