Header decorative image
Kir Żałobny

Jest coraz bezpieczniej!

Jest coraz bezpieczniej!

Mniejsza liczba przestępstw w siedmiu głównych kategoriach oraz mniej wypadków i kolizji. To najważniejsze wnioski wypływające ze sprawozdania Komendy Miejskiej Policji za 2012 r.,z którym zapoznali się dziś rudzcy radni.  Obraz stanu bezpieczeństwa w mieście uzupełniły informacje Prokuratury Rejonowej i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

W porównaniu do 2011 r. w ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej zanotowano mniej rozbojów, kradzieży mienia oraz kradzieży z włamaniem. Drastycznie spadła także liczba przestępstw przeciw ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Wśród grupy przestępstw mających najważniejszy wpływ na poziom bezpieczeństwa w mieście jedynie w przypadku bójek i kradzieży samochodów zanotowano nieznaczny wzrost liczby takich czynów niż miało to miejsce w roku poprzednim. – Zwiększoną liczbę kradzieży samochodów obserwujemy w całej naszej aglomeracji, dlatego Ruda Śląska nie jest w tym przypadku wyjątkiem – tłumaczył mł. insp. Tadeusz Wolniak, zastępca komendanta Miejskiego Policji w Rudzie Śląskiej.

Rudzcy policjanci mogą również pochwalić się większą skutecznością w wykrywaniu przestępstw. Zarówno w odniesieniu do roku 2011, gdzie nastąpił wzrost wykrywalności z 65,2 proc do 69,4 proc., jak i do średniej wojewódzkiej, która wynosi 66,3 proc. - Po raz pierwszy od trzech lat zmniejszyła się także liczba postępowań przygotowawczych. Niewątpliwie wpływ na to miały również działania miasta podejmowane na rzecz poprawy bezpieczeństwa – podkreślał mł. insp. Tadeusz Wolniak.

Przypomnijmy, że dzięki współpracy władz miasta ze Szkołą Policji w Katowicach w ubiegłym roku w Rudzie Śląskiej pojawiło się ponad 600 dodatkowych policjantów pełniących służbę patrolową. Przeprowadzili oni blisko 300 interwencji i złapali na gorącym uczynku 60 sprawców przestępstw. Ponadto wystawili 79 mandatów karnych oraz blisko 500 wniosków o ukaranie. Zatrzymali też 2 osoby poszukiwane listem gończym.  – Z głosów docierających od mieszkańców wiemy, że dodatkowe patrole były świetnym pomysłem, dlatego w tym roku zdecydowaliśmy się na kontynuowanie współpracy ze Szkołą Policji. W ten sposób dodatkowe patrole pojawią się już w kolejnych tygodniach na ulicach Rudy Śląskiej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

W minionym roku poprawił się również stan bezpieczeństwa na rudzkich drogach. Zanotowano o 31 wypadków i blisko 100 kolizji mniej niż w 2011 r. W wypadkach drogowych rannych zostało 140 osób - jest to o 44 mniej niż w 2011 r. Niepokoić może jedynie liczba osób, które w zeszłym roku poniosły śmierć w wypadkach drogowych. W 2012 roku na rudzkich drogach zginęło 8 osób, dla porównania w 2011 roku ofiar śmiertelnych było o połowę mniej. – Sześć z tych osób to piesi. Mimo prowadzonych szerokich działań profilaktycznych to piesi nadal są tą grupą użytkowników ruchu drogowego, która jest niezwykle zagrożona. Niewątpliwe sukcesem jest za to ograniczenie liczby wypadków drogowych, w których to piesi są sprawcami – tłumaczył mł. insp Tadeusz Wolniak.

Nieco mniej pracy w ubiegłym roku mieli rudzcy strażacy. Interweniowali oni 1311 razy, czyli o ponad 100 mniej niż w 2011 r. Blisko 60 proc. wszystkich interwencji dotyczyło pożarów. Największe ich natężenie przypadło na marzec i kwiecień, a związane było z bezmyślnym wypalaniem traw i nieużytków. Inne interwencje strażaków to m.in. pomoc przy wypadkach drogowych, neutralizacja toksycznych substancji, usuwanie złamanych drzew, prace na wysokości czy usuwanie gniazd owadów.

Zarówno rudzka policja jak i straż pożarna w ubiegłym roku mogły liczyć na pomoc miasta. Ponad 36 tys. zł trafiło na nagrody dla wyróżniających się strażaków i policjantów. Natomiast 60 tys. zł przekazano na zakup dwóch samochodów dla policji.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Prezydent Grażyna Dziedzic zapewniła o dalszym wsparciu służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w mieście. W tym roku miasto kwotą blisko 0,5 mln zł  dofinansuje zakup bojowego wozu gaśniczego dla rudzkiej straży pożarnej.  Ale to nie wszystko. – Na najbliższej sesji rady miasta chcemy również przestawić projekt uchwały dotyczący sfinansowania zakupu skokochronu dla straży pożarnej – zapowiedziała prezydent Grażyna Dziedzic. Podobnie jak przed rokiem władze miasta przyznają wyróżniającym się policjantom i strażakom specjalne nagrody finansowe.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter