Kir Żałobny

Jesienne spotkania na finiszu

Jesienne spotkania na finiszu

Zmiany w uchwałach „śmieciowych” i stawki za najem gruntów pod garażami - to tematy, które wzbudziły najwięcej dyskusji podczas dzisiejszego spotkania prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami dzielnicy Ruda. Jesienny cykl spotkań w dzielnicach powoli dobiega końca.

Spotkanie w Rudzie rozpoczęło się od podziękowań mieszkańców za jedną z najważniejszych tegorocznych inwestycji w tej dzielnicy, czyli rewitalizację parku im. Augustyna Kozioła. Za ponad 2 mln zł wykonano tam m.in. plac do musztry, oczko wodne i budynek gastronomiczny z tarasem, który architekturą i detalami elewacyjnymi nawiązuje do historycznej kręgielni. Odnowiono także muszlę koncertową, która dodatkowo została zadaszona. W ramach odrębnego zamówienia w parku wykonany został monitoring. - Chcemy kontynuować rewitalizację parku, mam nadzieję, że radni przychylą się do tych zamierzeń – powiedziała Grażyna Dziedzic.

Inwestycje nie ominęły też rudzkich placówek oświatowych. Pięknie prezentuje się Szkoła Podstawowa nr 3, gdzie zakończyła się warta ponad 3,8 mln zł termomodernizacja. Pomieszczenia sanitarne przebudowano w Miejskich Przedszkolach nr 7 i 40, a instalację sanitarną i elektryczną w MP nr 38, trwa wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7.

W wymienionych przedszkolach oraz Gimnazjum nr 2 realizowany jest też projekt termomodernizacji i wprowadzenia zarządzania energią w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego.

Jak podczas innych jesiennych spotkań, tak i tym razem mieszkańcy pytali o podwyżkę stawek za najem gruntów pod garażami. – Chcemy porządkować kwestie związane z garażami w mieście, co niestety kosztuje. A trzeba pamiętać, że to pierwsza podwyżka tych stawek od 2004 roku – podkreśliła prezydent Grażyna Dziedzic.

Jedną z częściej poruszanych podczas spotkań kwestii jest stan dróg. W dzielnicy Ruda w tym roku wyremontowano część nawierzchni i chodnika przy ul. Norwida, chodnik przy ul. Janasa oraz zatokę autobusową przy ul. Wolności 20. Dla zwiększenia bezpieczeństwa w rejonie ulic Kościelnej, Staszica, Porębskiej i Brańskiego wprowadzono strefę ograniczonej prędkości do 30 km/h oraz zamontowano progi zwalniające na ul. Brańskiego.

Jeden z zebranych zaprotestował przeciw wycince drzew, jaką obejmowały plany budowy chodnika przy ul. Brańskiego. – W związku z uwagami w tej sprawie, napływającymi od mieszkańców, chodnik zostanie tak poprowadzony, żeby ominąć drzewa, wycinki więc nie będzie – uspokajał Tomasz Debernic z Wydziału Dróg i Mostów UM. – Uniemożliwi to jednak wykonanie tam oświetlenia – dodał.

Działkowicze pytali o sposób ustalenia ryczałtowej opłaty za odbiór odpadów komunalnych z domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych w celach rekreacyjnych, która zostanie jutro poddana pod głosowanie Rady Miasta. – Samo rozliczenie ryczałtowe narzuca nam ustawa. Jeżeli chodzi o wysokość opłaty, to niestety wiele ogrodów działkowych zamawiało dotychczas zbyt mało  pojemników. Te, które robiły to rzetelnie, w praktyce będą płaciły taką samą stawkę – tłumaczył wiceprezydent Krzysztof Mejer. Padło również pytanie o możliwość wprowadzenia niższej opłaty „śmieciowej” dla rodzin wielodzietnych. – Rozważamy takie rozwiązanie – powiedział wiceprezydent.

Dziewiąty cykl spotkań Grażyny Dziedzic z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach Rudy Śląskiej zakończy się jutro. O godz. 17.00 w Miejskim Centrum Kultury prezydent Rudy Śląskiej rozmawiać będzie z mieszkańcami Nowego Bytomia i Chebzia.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter