Kir Żałobny

Jesienna tura zakończona

Jesienna tura zakończona

W kameralnej atmosferze przebiegło dzisiejsze spotkanie prezydent Grażyny Dziedzic z mieszkańcami dzielnicy Ruda. Zdominowały je tematy czystości w mieście, transportu publicznego, dróg i chodników. Spotkanie w Rudzie było ostatnim w ramach jesiennego cyklu debat władz miasta z mieszkańcami. W tej serii zgłosili oni niemal 350 pytań i problemów.

- Przy ul. Żeromskiego od strony Slavii teren należy do miasta. Za każdym razem muszę dzwonić, żeby został skoszony i posprzątany. Czy tak musi być? – interweniowała jedna z mieszkanek Rudy. – Jesteśmy jedną z nielicznych gmin, które zielenią zarządzają z pozycji Urzędu Miasta. Stąd ten problem – odpowiadała prezydent Dziedzic. – Łatwiej jest zarządzać zielenią, gdy podlega ona pod MPGM. Złożyłam nawet projekt uchwały w tej sprawie, ale niestety opozycyjni radni, którzy byli w większości, nie zgodzili się na takie rozwiązanie – dodawała. Prezydent Rudy Śląskiej zaznaczyła również, że wielu terenów miasto nie może sprzątać, ponieważ nie są jego własnością. W takich przypadkach interwencje muszą być kierowane albo do właścicieli prywatnych, albo do spółdzielni mieszkaniowych.

Kolejne pytanie dotyczyło bezpłatnej komunikacji, którą władze miasta planują wprowadzić w Rudzie Śląskiej. – KZK GOP podniosło wciągu ostatnich lat składkę członkowską z 10 do 19 mln złotych. To był jeden z głównych powodów, dla którego zaczęliśmy myśleć o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji publicznej na liniach wewnątrzmiejskich – wyjaśniała prezydent Dziedzic.

Mieszkańcy Rudy pytali również o sprawy związane z drogami. Wśród nich pojawił się postulat, by stworzyć dodatkową alejkę spacerową od cmentarza w Rudzie do ul. Zabrzańskiej. Jeden z mieszkańców chciał się też dowiedzieć, kiedy powstanie dodatkowe połączenie Rudy z DTŚ. – Właśnie opracowywana jest dokumentacja projektowa dla budowy trasy N-S od ul. Magazynowej do Drogowej Trasy Średnicowej. Będzie ona gotowa w lipcu przyszłego roku. Potem trzeba będzie ogłosić przetarg. Oznacza to, że roboty na tym odcinku mogłyby się zacząć na początku 2016 roku – tłumaczyła prezydent Rudy Śląskiej. Poinformowała też mieszkańców, że w rejonie ul. Magazynowej planowana jest budowa ronda, które ułatwi ruch w tym rejonie. Ma się ono znajdować na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Wolności i Brańskiego.

Sporo miejsca podczas dzisiejszego spotkania poświęcono sprawom finansów miasta. Grażyna Dziedzic zwróciła na malejące zadłużenie Rudy Śląskiej. W 2010 roku wynosiło ono prawie 636 mln zł, podczas gdy na koniec tego roku będzie to kwota niespełna 457 mln zł. Co za tym idzie, długi Rudy Śląskiej będą o 179 mniejsze niż jeszcze 4 lata temu. Oznacza to, że sytuacja finansowa miasta jest dobra i stabilna a jego zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie. Dzięki temu będzie można sięgnąć po unijne środki, które władze Rudy Śląskiej zamierzają wydać na wiele inwestycji.

Jesienią tego roku odbyło się 10 spotkań władz miasta z mieszkańcami Rudy Śląskiej. W trakcie rozmów z Grażyną Dziedzic z sali zgłoszono około 350 pytań i problemów. W sumie od 2011 roku prezydent Rudy Śląskiej odbyła 70 spotkań z mieszkańcami wszystkich dzielnic miasta.

Od trzech lat regularnie spotykam się z mieszkańcami poszczególnych dzielnic – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Dzięki tym spotkaniom udało się rozwiązać wiele spraw i problemów. Mieszkańcy podsuwają też ciekawe pomysły, które z powodzeniem wykorzystujemy w naszej pracy. Dyskusje, które wspólnie toczymy, pokazują, że rudzianie troszczą się o swoje miasto, co mnie bardzo cieszy – dodaje.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter