Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Jak zastrzec swój numer PESEL?

Na wyświetlaczu telefonu widoczna zamknięta kłódka. W tle na elektronicznej tablicy wyświetlane liczby.

Od dziś, tj. 17 listopada można zastrzec numer PESEL. Umożliwiają to przepisy ustawy z lipca br., która podjęta została w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Zastrzeżenie numeru PESEL pozwoli na zapewnienie prewencyjnej ochrony przed konsekwencjami kradzieży tożsamości oraz zobliguje określone podmioty do weryfikacji zastrzeżenia przy czynnościach najbardziej narażonych na kradzież tożsamości.

Tym sposobem będziemy chronieni przed zaciąganiem na nasze dane przez oszustów zobowiązań finansowych, takich jak kredyt i pożyczka, czy też przed wydaniem przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne duplikatów ich kart SIM.

Banki oraz instytucje kredytowe przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze czy PESEL danej osoby został zastrzeżony. Uwaga! Ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki wejdzie w życie 1 czerwca 2024 r.

Zastrzec numer PESEL można:

  1. Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl
  2. Wykorzystując aplikację mObywatel (ta funkcja ma być wkrótce dostępna)
  3. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy

W Urzędzie Miasta Ruda Śląska można to zrobić w Wydziale Spraw Obywatelskich w Budynku „B” przy ul. Niedurnego 46 w pokoju 203.

Aby zastrzec numer PESEL konieczne będzie złożenie wniosku oraz przedłożenie dokumentu tożsamości. Po prawidłowej weryfikacji zastrzeżenie zostanie zarejestrowane w rejestrze, a wnioskodawca otrzyma potwierdzenie dokonania tej czynności.

W rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich - osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter