Header decorative image
Kir Żałobny

Jak segregują EKOrudzianie?

Jak segregują EKOrudzianie?

Kampania „Akcja Segregacja” wkracza w kolejny etap! Teraz każdy sumiennie segregujący odpady rudzianin będzie mógł stać się przykładem dla innych mieszkańców. - Chcemy ukazać zalety płynące z właściwej segregacji, nadać im swojski charakter, a wszystko na zasadzie: skoro mój sąsiad czy znajomy segreguje, to ja też mogę, a nawet chcę segregować – tłumaczy prezydent miasta Grażyna Dziedzic.

Kampania „Akcja Segregacja” zainicjowana została w maju tego roku. - Nadal bardzo często zdarza się, że rudzianie nie zgniatają butelek, nie wiedzą, do którego z pojemników należy wrzucić kartony po mleku czy sokach, gdzie należy oddać przeterminowane leki czy elektrośmieci - tłumaczy Ewa Wyciślik, naczelnik Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. – Niestety, niesegregowanie śmieci powoduje dodatkowe koszty, co w przyszłości może skutkować m.in. wzrostem uiszczanych przez mieszkańców opłat – informuje.

„Akcja segregacja” ma przybliżyć rudzianom miejscowy regulamin utrzymania czystości i porządku w zakresie zbiórki odpadów. – Chcemy, by zasady segregacji stały się dla każdego przysłowiowym „chlebem powszednim” – podkreśla Ewa Wyciślik. W ramach trzeciego etapu kampanii powstała strona internetowa www.akcjasegregacja.eu, na której zamieszczane będą przesyłane przez mieszkańców Rudy Śląskiej zdjęcia z cyklu „ja też segreguję”. Fotografie prezentować powinny realizację zasad prawidłowej segregacji. Przykładem dla tych zachowań jest jedenaście rodzajów kalendarzy trójdzielnych – dla każdej dzielnicy inny, prezentujący inną zasadę selektywnej zbiórki odpadów. Najlepsze trzy zdjęcia dotyczące danej zasady zostaną nagrodzone.

Przypomnijmy, że w ramach kampanii „Akcja Segregacja” m.in. zaprojektowano i wydano 10 000 broszur „Akcja segregacja”, zawierających szczegóły zasad właściwej segregacji odpadów komunalnych. Ponadto, w lipcu tego roku przeprowadzono grę miejską dla dzieci. Została ona podzielona na cztery etapy, stosownie do oznaczenia każdej z frakcji odpadów (żółty, zielony, niebieski, brązowy). Na każdym z czterech punktów na uczestników czekały zadania sprawdzające ich wiedzę z zasad segregacji.

W Rudzie Śląskiej od stycznia do października bieżącego roku zebrano ponad 1090 ton makulatury, 1140 ton tworzyw sztucznych, 1020 ton szkła oraz ponad 2,5 tony przeterminowanych leków.

Kampania „Akcja Segregacja” dofinansowana jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. O tym, jak prawidłowo segregować śmieci, można przeczytać w informatorze dostępnym w Biurze Obsługi Mieszkańców rudzkiego magistratu oraz w wersji on-line na stronie internetowej www.rudaslaska.pl.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter