Header decorative image
Kir Żałobny

Jak podróżujemy w regionie?

Jak podróżujemy w regionie?

Od września do listopada trwają badania ankietowe na potrzeby Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

W wylosowanych gospodarstwach domowych, a także w centrach handlowych, na dworcach i przystankach ankieterzy pytają o to, jak na co dzień przemieszczamy się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu. Więcej na stronie http://studiumtransportowe.pl/.

Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego to pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące transportu dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, jak i całego subregionu centralnego województwa śląskiego. Realizowane jest na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, który wspólnie z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego oraz Górnośląskim Związkiem Metropolitarnym finansuje niniejsze przedsięwzięcie. Ponadto projekt ten jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dodatkowo studium realizowane jest przy współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz pozostałych organizatorów publicznego transportu zbiorowego (MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry, MZDiM Jaworzno, ZKM Zawiercie, Koleje Śląskie S.A., PKP PLK S.A.).

Wykonawcą opracowania jest konsorcjum składające się z instytutu badawczego PBS Sp. z o.o, Biura Inżynierii Transportu Pracownie Projektowe Cejrowski & Krych Sp.j. oraz firmy International Management Services Sp. z o.o.

Celem studium jest opracowanie koncepcji i kierunków rozwoju systemu transportowego na obszarze całego subregionu centralnego województwa śląskiego. Środkiem do osiągnięcia tego celu będzie komputerowy model ruchu odwzorowujący procesy zachodzące w systemie transportowym badanego obszaru.

Głównym obszarem analizy w ramach Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, dla którego zostanie  skonstruowany model transportowy, jest 41 gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmina Jaworzno (gminy te tworzą łącznie strefę 0 studium).

Dodatkowo część badań i analiz obejmuje tzw. strefę 1, którą tworzą pozostałe 31 gmin z subregionu centralnego oraz gminy nienależące do tego obszaru a bezpośrednio przylegające do strefy 0, tj. 5 gmin z obszaru subregionu zachodniego i północnego województwa śląskiego oraz 9 gmin z woj. małopolskiego i 3 gminy z woj. opolskiego.

Logotypy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter