Kir Żałobny

Jacek Morek pełniącym funkcję prezydenta Rudy Śląskiej

Jacek Morek pełniącym funkcję prezydenta Rudy Śląskiej

1 lipca decyzją premiera Mateusza Morawieckiego do czasu wyboru nowego prezydenta przez mieszkańców, funkcję prezydenta Rudy Śląskiej będzie pełnił Jacek Morek. Dziś rozpoczął on swoją pracę w rudzkim magistracie, z którym w dotychczasowej karierze zawodowej był już wcześniej przez wiele lat związany.

- Misja, którą powierzył mi wojewoda, to przeprowadzenie miasta „suchą stopą” do nowych wyborów, które odbędą się we wrześniu oraz sama ich organizacja. To także zapewnienie ciągłości funkcjonowania samorządu oraz załatwienie na ten moment najpilniejszych spraw związanych czy to z rozstrzygnięciami przetargowymi, czy podpisywanymi umowami - podkreśla Jacek Morek. Jak zaznacza Jacek Morek, jako rudzianin jest obeznany w sprawach miasta, a to, że przez wiele lat pracował i pełnił różne funkcje w rudzkim samorządzie, tylko mu pomoże w jego pracy.

Jacek Morek urodził się w Rudzie Śląskiej w 1971 roku. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 1997 – 2007 pracował w Urzędzie Miasta Ruda Śląska jako kierownik Jednostki Realizującej Projekt „Oczyszczanie Ścieków – Ruda Śląska”. W tych latach pełnił tę samą funkcję dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - etap II” w Katowickiej Infrastrukturze Wodociągowo – Kanalizacyjnej. W latach 2010 – 2014 był wiceprezydentem Rudy Śląskiej i nadzorował m.in. sprawy infrastruktury, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej. W 2014 roku został prezesem rudzkiego Aquadromu i pełnił tę funkcję do 2016 r. Następnie do 2018 r. pracował w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej.

Przypomnijmy, że wyznaczenie osoby pełniącej funkcję prezydenta miasta spowodowane było śmiercią dotychczasowej prezydent Rudy Śląskiej śp. Grażyny Dziedzic. Na podstawie przepisów kodeksu wyborczego oraz ustawy o samorządzie gminnym, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu  dotychczasowego prezydenta do czasu objęcia obowiązków przez wybranego w organizowanych wyborach nowego prezydenta miasta jego funkcję pełni osoba wyznaczona na wniosek wojewody przez premiera RP.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter