Kir Żałobny

Inwestycje w rudzkich szkołach

Inwestycje w rudzkich szkołach

Ponad 20 mln zł władze Rudy Śląskiej przeznaczą w tym roku na inwestycje w placówkach oświatowych. Z tej kwoty blisko 12 mln zł będą kosztować termomodernizacje. Będą one przeprowadzone w 4 przedszkolach, 2 szkołach podstawowych oraz 3 zespołach szkół. Reszta budżetu zostanie przeznaczona na inne inwestycje i remonty.

Obecnie trwają już prace termomodernizacyjne w Miejskim Przedszkolu nr 30 w Bielszowicach. Zakres inwestycji obejmuje m.in. docieplenie ścian i dachu, częściową wymianę stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, remont schodów zewnętrznych i parkietów w salach, montaż platformy dla niepełnosprawnych, montaż oświetlenia zewnętrznego oraz wymianę instalacji odgromowej. Całość robót będzie kosztowała blisko 800 tys. zł., a jej zakończenie planowane jest na koniec października br.

Termomodernizacja zostanie przeprowadzona również w Miejskim Przedszkolu nr 31 w Bykowinie. – Oprócz docieplenia ścian zewnętrznych elewacji zostanie wymienione m.in. pokrycie dachowe wraz z odwodnieniem, stolarka okienna i drzwiowa, a także instalacja centralnego ogrzewania – informuje Janusz Podolski, zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji. – Prace obejmą również wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia elewacji oraz wymianę nawierzchni tarasu, a całość zakończy nadanie odpowiedniej budynkowi odpowiedniej kolorystyki – dodaje. Koszty tej inwestycji wyniosą ponad 450 tys. zł.

Ok. 420 tys. złotych zostanie przeznaczonych z kolei na termomodernizację budynku przedszkola nr 25 w Halembie. – Oprócz standardowych prac przeprowadzanych podczas termomodernizacji remont obejmie także teren wokół budynku – podkreśla Janusz Podolski.

Najdroższą inwestycją zaplanowaną na ten rok w przedszkolach będzie ta, która jest planowana w budynku MP nr 43 w Bykowinie. Jej koszt wyniesie ponad 1 mln zł. Termomodernizacja obejmie m.in. docieplenie ścian zewnętnych, remont schodów, naprawę dachu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie zewnętrznej, elektrycznej instalacji oświetleniowej.

Remonty nie ominą również rudzkich szkól. Największą inwestycją będzie termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Czarnym Lesie. W miejskim budżecie zaplanowano na nią ponad 2 mln złotych. Za ok. 1,5 mln zł będzie realizowana inwestycja w Zespole Szkół Specjalnych nr 4 w Bielszowicach. Termomodernizacja budynku obejmie roboty budowlane zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku.


Również za ok. 1,5 mln zł zostaną wykonane prace w budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Bytomiu. Ponad 1/3 tej sumy pochodzić będzie z niskooprocentowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Oprócz kompleksowej renowacji dachu i wymiany instalacji elektrycznej w budynku zainstalowane zostaną nowe oprawy oświetleniowe oraz wyremontowane zostanie zaplecze sanitarne. Co istotne, wraz z zaplanowanym remontem sali gimnastycznej przeprowadzona zostanie również termomodernizacja budynku.

Termomodernizacja budynku za ponad milion złotych planowana jest także w Szkole Podstawowej nr 14 w Bielszowicach. - Szkoła ta mieści się w dwóch budynkach. W obu będzie m.in. wymieniany dach, docieplany strop i wymieniana stolarka okienna na ostatniej kondygnacji użytkowej – informuje Janusz Podolski.  Kolejna inwestycja w 14-tce, przy realizacji której prace są zaawansowane, to budowa sali gimnastycznej. Na sfinansowanie tego zadania miasto przeznaczyło ponad 5 mln zł. Realizacja tej inwestycji zakończy się pod koniec września br.

Oprócz termomodernizacji miasto wyda w tym roku ok. 8 mln złotych na inne inwestycje i remonty w rudzkich szkołach. W ramach tych środków powstanie m.in. nowa gimnastyczna sala przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 7 w Rudzie. W miejskim budżecie zaplanowano na nią ponad pół miliona złotych. Ponadto rozstrzygnięto już przetarg na remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Orzegowie. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie systemowej nawierzchni z wykładziny sportowej, wymianę tynków na ścianach i powłok malarskich, a także montaż sprzętu sportowego i siatek ochronnych na oknach. Remont będzie kosztował ponad 170 tys. zł i zostanie zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego. Podobne prace remontowe będą przeprowadzone w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 oraz Gimnazjum nr 5. Infrastruktura sportowa zostanie rozbudowana również przy Szkole Podstawowej nr 18 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Kochłowicach. Dodatkowo w ZSO nr 3 zostanie przeprowadzony remont instalacji wodnej, na który zaplanowano 500 tys. złotych.

Z kolei w Szkole Podstawowej nr 7 w Wirku jest już wykonywany remont i wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej. Przebudowywane jest także wyposażenie techniczne boiska sportowego. Inwestycja będzie kosztować ponad pół miliona złotych. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 20 w Kochłowicach wymieniono w tym roku całą instalację centralnego ogrzewania. Jest również sporządzona dokumentacja kompleksowego remontu dachu. Poza wyżej wymienionymi inwestycjami miasto wykonało dojazd do budynku Gimnazjum nr 6 w Bykowinie oraz sfinansuje budowę parkingu przy Szkole Podstawowej nr 13 w Bielszowicach.

W ciągu ostatnich 5 lat w mieście poddano kompleksowej termomodernizacji 22 miejskie obiekty (większość z nich to szkoły i przedszkola). W 12 z nich zamontowano urządzenia do monitorowania zużycia energii. Wartość tych inwestycji to około 42 mln zł. Na realizację części ze wspomnianych przedsięwzięć miasto otrzymało ponad 2,2 mln zł dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na ten cel Fundusz udzielił też gminie preferencyjnych pożyczek, których wartość wyniosła ponad 9,8 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter