Kir Żałobny

Inteligentne miasta

Inteligentne miasta

Śląski Klaster ICT i Multimediów Hub Club z Rudy Śląskiej był partnerem wspierającym Ogólnopolskiego Kongresu SMART – Inteligentne Miasta, który odbył się wczoraj w Katowicach. Klaster reprezentowany był podczas dyskusji przez dyrektora zarządzającego Marcina Warzochę oraz Macieja Lukasa z firmy BT Skyrise.

Smart City to według ekspertów cały szereg zagadnień z zakresu urbanistyki, ekologii i nowoczesnych technologii, które w połączeniu tworzą rozwiązania, czyniące z tradycyjnych miast miejsca przyjazne dla mieszkańców, odpowiadające na ich bieżące potrzeby i stale zmieniające się wraz z rozwojem technologii. Nie są to tylko rozwiązanie sprytne, ale przede wszystkim systemowe. Dlatego tak ważne jest zarządzanie miastem w stylu „smart”. Zarządzanie z wyobraźnią, które nie oznacza implementacji przypadkowych rozwiązań, ale bada i analizuje potrzeby mieszkańców. Dzięki temu tworzy zrównoważony „ekosystem”, odpowiadający na konkretne wyzwania, otwarty na zmiany wraz z rozwojem miast i potrzeb ich mieszkańców.

Maciej Lukas z firmy BT Skyrise podkreślał, że smart cities to przede wszystkim zagadnienia związane z gospodarowaniem energią, transportem i ICT w miastach i właśnie działania w tych obszarach będzie wspierała Komisja Europejska. - Podczas projektowania inteligentnych systemów mobilności miejskiej istotne jest wzięcie pod uwagę potrzeb przemieszczania się lokalnej społeczności. Takie rozwiązania tworzone są dla ludzi, mają być dla nich widoczne, ułatwiać codzienne funkcjonowanie i relatywnie podnosić jakość życia. Dlatego kluczowe jest prowadzenie badań i wdrażanie krok po kroku takich rozwiązań, które zaczną zmieniać naszą rzeczywistość - mówił. - Efektywność rozwiązań dotyczących usprawniania mobilności miejskiej musi być mierzona, moim zdaniem, tak samo jak w przypadku dużych komercyjnych projektów. Tylko wtedy kolejne usługi rozwiązujące dalsze problemy wdrażane na żywej tkance miejskiej będą cieszyły się wysoką użytecznością i popularnością przez długie lata – dodał.

Jako przykład, z którego można czerpać inspirację, Maciej Lukas podał systemowe rozwiązanie komunikacyjne wdrażane w Krakowie. - Nie musimy udawać się do wielkich aglomeracji zachodnich czy też dalekowschodnich, by dowiedzieć się, jak można usprawnić wybrane aspekty mobilności miejskiej na przykładzie Berlina, Londynu, Amsterdamu, Barcelony czy też Hong Kongu. Kilkadziesiąt kilometrów od Śląska wdrażane jest rozwiązanie, które może być dla nas przykładem na dobry początek - zaznaczył. -  Istotne jest jedynie, by taka inicjatywa pojawiła się po stronie samorządów. W Krakowie pojawiła się po stronie Urzędu Województwa - mówił. Chodzi o Małopolską Kartę Aglomeracyjną, czyli system informatyczny umożliwiający korzystanie z całego szeregu usług miejskich, w tym usług transportowych przy pomocy smartfonu.

Jak ważna jest idea „smart city” pokazują dane zaprezentowane przez organizatorów rozstrzygniętego 19 maja konkursu Smart City Challenge, którymi byli Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości wraz ze Śląskim Klastrem Multimedialnym, firmą BT Skyrise i funduszem kapitałowym Black Pearls przy współudziale Microsoftu. Według nich 55 proc. ludności świata mieszka w miastach, 21 megamiast na świecie liczy 10 milionów mieszkańców, a 60 proc. procent światowego PKB generuje 600 największych miast świata.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter