Header decorative image
Kir Żałobny

Informacja ws. podatków

Informacja ws. podatków

W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym począwszy od 1 stycznia 2016 r. w przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty (t.j. do 15 marca).

W przypadku gdy decyzja nie zostanie doręczona na co najmniej 14 dni przed terminem płatności raty podatku, termin płatności tej raty zmienia się na 14 dni od doręczenia decyzji.

Ponadto od tego roku przeprowadzono w systemie informatycznym połączenie nieruchomości stanowiących własność tych samych podatników,  w wyniku czego jedna decyzja może obejmować zobowiązania należne za dwie lub więcej nieruchomości (np. mieszkanie i garaż).

O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (powierzchnia lokali, gruntów, sposób użytkowania, kupno, sprzedaż) oraz o zmianie adresu zamieszkania (korespondencyjnego) należy zawiadomić pisemnie organ podatkowy w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter