Kir Żałobny

Informacja dla wyborców

Duża czerwona tablica za napisem Obwodowa komisja wyborcza i niebieskim znaczkiem osoby z niepełnosprawnością. Po prawej stronie kilka biało-czerwonych flag na stojaku.

15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ogólnokrajowe referendum.

Na spisach wyborców ujęte „z urzędu” są osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, dysponują pełnią praw, posiadają zameldowanie stałe lub osoby, które na własny wniosek zostały, decyzją prezydenta miasta, ujęte w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW).

Aby wziąć udział w głosowaniu, osoby, które nie mają pobytu stałego, które czasowo przebywają poza miejscem zameldowania na pobyt stały, czy poza miejscem zamieszkania, mogą składać wnioski o zmianę miejsca głosowania lub o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Wnioski o zmianę miejsca głosowania można składać do 12 października br., natomiast wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania można składać niezależnie od zarządzonych wyborów, z zastrzeżeniem, że organ wydaje decyzję w terminie 5 dni.

Każdy wyborca może również złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, na podstawie którego w dniu wyborów może głosować w każdym przez siebie wybranym obwodzie głosowania, w kraju i za granicą. Wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można składać do 12 października br.

Wyborcy z niepełnosprawnościami oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mogą głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. Termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa 6 października br. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach do 2 października br.

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień wyborców znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, a także na stronach Krajowego Biura Wyborczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Ruda Śląska w zakładce „Wybory do Sejmu i Senatu RP – 2023 r”.

Sprawy dotyczące głosowania w wyborach realizuje Wydział Spraw Obywatelskich (tel.: 32 244 90 20, 32 244 90 19, 32 244 90 18).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter