Kir Żałobny

Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

31 maja 2015 r. odbędą się wybory do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.

Członkami izby rolniczej z mocy art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolnych (tekst jednolity z 2014 r. Dz. U.  poz. 1079) są:
- osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
- osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Rolnicy, którzy chcą kandydować do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej muszą wypełnić następujące dokumenty:
- druk zgłoszenia kandydata – według ustalonego wzoru,
- druk oświadczenie o zgodzie na kandydowanie – według ustalonego wzoru,
- czytelnie wypełnioną listę, zawierającą co najmniej 50 podpisów rolników popierających kandydata – według ustalonego wzoru.

Powyższe dokumenty są dostępne w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, plac Jana Pawła II 6, w pokoju 403, w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 16.00, w czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00, a w piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00.

Dokumenty te dostępne są również na stronie internetowej www.sir-katowice.pl. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w terminie do 4 maja 2015 r.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela pani Iwona Zbróg, pod numerem telefonu 32 244 90 00 do 10 wew. 4031. Dodatkowych wyjaśnień udziela również Śląska Izba Rolnicza pod numerem telefonu 32 258 04 45.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter