Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Informacja dla producentów rolnych

Prezydent Miasta Ruda Śląska informuje, że w dniu 1 kwietnia 2006 r. weszła w życie ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379).

O zwrot podatku ubiegać się może producent rolny, tj. posiadacz gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Wniosek w sprawie zwrotu podatku w roku 2011 składa się w terminach:
- od 1 do 31 marca dołączając do niego faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2010 r. do 28 lutego 2011 r.
- od 1 do 30 września dołączając do niego faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 marca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r., na formularzu według ustalonego  wzoru.

Do wniosku należy dołączyć:
1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru,
2. dokument, z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości (dotyczy tylko osób, które nie są właścicielami ani użytkownikami wieczystymi gruntów ujętych we wniosku np. najem, dzierżawa).
Właściciele i użytkownicy wieczyści, którzy będą składali wniosek, proszeni są również o dołączenie oświadczenia, że nie oddali gruntów, które ujęto we wniosku, w posiadanie zależne (np. najem, dzierżawa).

Formularz wniosku można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, w pokoju 403, w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 8.00 do 16.00, w czwartek od godz. 8.00 do godz. 18.00, a w piątek od godz. 8.00 do godz. 14.00 lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Prezydent Miasta Ruda Śląska zwraca się z prośbą do rolników, aby nie zwlekali ze składaniem wniosków.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter