Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Idź na staż. To się opłaca!

Ruda Śląska z rekordowo niską stopą bezrobocia! Według ostatnich danych /za maj br./ wynosi ona jedynie 4,6%. To mniej niż w województwie i całym kraju /odpowiednio 5,9% i 7,4%/.  Mimo to rudzki urząd pracy działa nadal, by każdy miał szansę na zatrudnienie i po raz kolejny zaprasza do udziału w stażach. Oferta skierowana jest do osób bezrobotnych pomiędzy 18. a 29. rokiem życia, zarejestrowanych w rudzkim urzędzie. Takich osób jest obecnie w mieście 569. Za udział w stażu otrzymuje się stypendium w wysokości blisko tysiąca złotych.

- Propozycja jest skierowana do osób, które chcą zdobyć doświadczenie zawodowe oraz zwiększyć swoje praktyczne umiejętności – mówi Iwona Woźniak – Bagińska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. – Wymogiem formalnym jest wiek kandydata i status osoby zarejestrowanej w rudzkim urzędzie. Jeśli ktoś takiego statusu nie posiada, może się zarejestrować i dołączyć do projektu – wyjaśnia. Każdy staż jest indywidualnie dobierany do kandydata. Osoba zainteresowana, po zgłoszeniu chęci skorzystania ze stażu, konsultuje się z doradcą zawodowym, z którym ustala, jaki staż przyniesie kandydatowi największe korzyści. - Pracownicy naszego urzędu stale analizują sytuację na rynku pracy, dzięki czemu mogą pomóc przy wyborze nowej ścieżki kariery czy wskazać umiejętności, które są najbardziej cenione przez pracodawców – zaznacza Iwona Woźniak – Bagińska. Najpopularniejsze branże firm, w których odbywają się staże to: handel detaliczny i hurtowy, przetwórstwo przemysłowe, usługi, gastronomia, fryzjerstwo/kosmetyka.

Proponowane w ramach projektu staże trwają 6 miesięcy /po 8 godzin dziennie/. Całość stażu odbywa się u pracodawcy, dzięki czemu uczestnik od razu nabywa cenioną przez pracodawcę wiedzę praktyczną. Oprócz stypendium stażowego w wysokości prawie tysiąca złotych stażystom przysługują 2 dni urlopu za każde 30 przepracowane dni. Staże są realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ruda Śląska (III)”, który w blisko 85% jest współfinansowany z unijnych środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ubiegłym roku w stażach w ramach ww. projektu wzięły udział 154 osoby. W tym roku ze staży skorzystało już 112 osób. W 2016 roku staże ukończyło łącznie 417 osób, z których 345 podjęło zatrudnienie. - Rudzki Urząd Pracy stara się realizować staże w oparciu o formułę gwarancji zatrudnienia – podkreśla Iwona Woźniak – Bagińska. – Po zakończeniu stażu pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia osoby odbywającej staż na umowę o pracę, na min.3 miesiące na min. połowę etatu – dodaje.

Rudzki Urząd Pracy jest także otwarty na współpracę z pracodawcami zainteresowanymi pozyskaniem do swojej firmy stażysty. Niezbędne informacje oraz dokumenty znajdują się tutaj. Porady w tym zakresie można też zasięgnąć u pracowników urzędu.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter