Kir Żałobny

Hydrobudowa Śląsk S.A. odstąpiła od realizacji umowy

Dnia 28 grudnia 2006 r. wykonawca kontraktów 03 i 05 -  firma Hydrobudowa Śląsk S.A. - odstąpił od realizacji umowy na "Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Halemba" oraz na "Budowę kanalizacji w zlewni oczyszczalni Orzegów".
W związku z powyższym Wykonawca zaprzestałrealizacji dalszych robót. Pozostałe do wykonania w ramachkontraktów prace budowlano-montażowe będą wstrzymanedo momentu wyłonienia nowych Wykonawców, którzy w późniejszymterminie zrealizują zaplanowane roboty. Obecnie trwają uzgodnieniazwiązane z zabezpieczeniem prac.

Bliższe informacje: piu@rudaslaska.pl, na stronie internetowej Projektu www.ispa.rudaslaska.pl lub pod numerem telefonu: 032 771 7100.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter