Kir Żałobny

Harmonogram odbioru odpadów od 16 marca do 30 września

Harmonogram odbioru odpadów od 16 marca do 30 września

Odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się konsorcjum firm, z którymi miasto podpisało umowę:
- Tonsmeier Południe Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kokotek 33 w Rudzie Śląskiej, 
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 87 w Rudzie Śląskiej.

16 marca - 30 września 2015 r.

Harmonogram odbioru odpadów dla nieruchomości położonych na północ od autostrady A4, obsługiwanych przez Tonsmeier Południe Sp. z o.o.

- Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych i gabarytowych z zabudowy jednorodzinnej oraz odpadów zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych,

- Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i gabarytowych z zabudowy wielorodzinnej,

- Harmonogram wywozu odpadów segregowanych i bio,

- Harmonogram wywozu odpadów segregowanych gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 120l do 1100l,

- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych z zabudowy wielorodzinnej.

Harmonogram odbioru dla nieruchomości położonych na południe od autostrady A4, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z o.o.

- Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy jednorodzinnej,

- Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy wielorodzinnej,

- Harmonogram wywozu odpadów z zabudowy niezamieszkałej.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych dostępne są także na stronach firm odbierających odpady komunalne (www.puk.toensmeier.pl; www.vangansewinkel.pl).

Na terenie Miasta działają dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeden w Rudzie przy ul. Kokotek 33, przeznaczony dla mieszkańców zamieszkujących tereny powyżej – na północ od autostrady A4, a drugi, w Halembie przy ul. Piotra Skargi 87, dla mieszkańców zamieszkujących teren poniżej - na południe od autostrady.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter