Header decorative image
Kir Żałobny

Handel w miejscach wyznaczonych w okresie Wszystkich Świętych

Handel w miejscach wyznaczonych w okresie Wszystkich Świętych

Wydział Gospodarki Nieruchomościami informuje, iż miejsca na prowadzenie handlu wyznaczone przez Prezydenta Miasta w okresie Święta Wszystkich Świętych, tj. od 26.10.2015 r. do 04.11.2015 r., znajdujące się poza pasami drogowymi, będą oddawane w najem w trybie przetargów ustnych nieograniczonych. Przewidywany termin przetargów to wrzesień 2015 r.

Pełna treść ogłoszenia o warunkach przetargów dostępna będzie w budynku Urzędu Miasta Ruda Śląska na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej – Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ruda Śląska oraz na tablicy ogłoszeń targowiska miejskiego.

Wszelkie dokumenty dotyczące przetargów dostępne będą do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami. Osobom, które złożą wnioski o udostępnienie nieruchomości na prowadzenie handlu w okresie Święta Wszystkich Świętych, kserokopie warunków przetargów zostaną przesłane.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter