Kir Żałobny

Handel w dniach 25.10 – 2.11 w Rudzie Śląskiej

Handel w dniach 25.10 – 2.11 w Rudzie Śląskiej

Do 12 października handlowcy mają czas żeby złożyć wniosek dotyczący prowadzenia handlu w okresie Wszystkich Świętych. Po tym terminie wnioski nie będę rozpatrywane. Ilość stanowisk jest ograniczona i liczy się data złożenia wniosku.

Urząd Miasta Ruda Śląska informuje, że każdy, kto ma w planach prowadzenie handlu od 25 października do 2 listopada 2012 w miejscach wyznaczonych przez prezydenta miasta, na przykład przy cmentarzach, musi się zwrócić do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z odpowiednim wnioskiem do 12 października br. Wnioski złożone w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane.

Wniosek można pobrać tutaj lub w siedzibie urzędu w Biurze Obsługi Mieszkańców. Przypominamy, że zgodnie z przepisami do wniosku należy dołączyć mapę uzyskaną w Biurze Geodety Miasta z naniesionym miejscem prowadzenia handlu i oryginał aktualnego wypisu z rejestru gruntów działki oraz kserokopię zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej. Trzeba również udzielić informacji o powierzchni stoiska handlowego.

Przypominamy również, że wszelkie sprawy można załatwić w siedzibie Urzędu Miasta od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 16.00, w czwartek od 8.00 do 18.00 oraz w piątek od 8.00 do 14.00.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter