Kir Żałobny

Halemba pyta o tereny po byłej elektrowni

Halemba pyta o tereny po byłej elektrowni

Mieszkańcy Halemby w dalszym ciągu obawiają się budowy zakładu przetwarzania odpadów na prywatnych terenach po byłej elektrowni Halemba. – Mamy możliwość zablokowania tej inwestycji, ale wszystko musi być zgodne z prawem – uspokajała prezydent Grażyna Dziedzic. To właśnie temat zakładu oraz kwestie związane z drogami zdominowały dzisiejsze spotkanie władz miasta z mieszkańcami Halemby, w których wzięła udział rekordowa liczba ok. 150 osób.

Zakład przetwarzania odpadów, którego tak obawiają się mieszkańcy Halemby, miałby powstać na terenie po byłym składowisku pyłów dymnicowych elektrowni „Halemba”. Zlokalizowany jest on kilkaset metrów od najbliższych zabudowań przy ulicach Wiśniowej i Mikołowskiej w Starej Kuźnicy w Halembie. Głównym celem inwestycji ma być produkcja granulatu cementowego, betonu oraz mieszanek cementowo-żużlowo-kruszcowo-popiołowych, wykorzystywanych w dużej mierze do budowy dróg oraz infrastruktury drogowej. - W marcu otrzymaliśmy uzgodnienie treści raportu oddziaływania na środowisko z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i przystąpiliśmy do konsultacji społecznych. W ich trakcie mieszkańcy złożyli ok. 200 różnych pism i uwag. Wszystkie one znajdą swoje odzwierciedlenie w decyzji środowiskowej, którą teraz musimy wydać – informował wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Władze miasta podkreślały, że by zakład mógł rozpocząć działalność droga jest daleka. - Nawet jeżeli decyzja środowiskowa, którą wydamy byłaby pozytywna, to inwestor musi uzyskać jeszcze pozwolenie budowlane oraz zintegrowane pozwolenie marszałka – tłumaczył wiceprezydent Mejer. – Z kolei w przypadku wydania przez nas negatywnej decyzji inwestor może ją zaskarżyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a przypadku jej podtrzymania do sądu administracyjnego - dodawał.

Podczas dzisiejszego spotkania mieszkańcy ponownie otrzymali zapewnienie, że w planie zagospodarowania przestrzennego miasta zmieni się przeznaczenie terenu, na którym miałaby powstać omawiana inwestycja. Chodzi o oznaczenie OP1, czyli przetwarzanie odpadów. - Aktualnie obowiązujący plan został uchwalony, kiedy jeszcze działała elektrownia i nie można go było modyfikować – tłumaczyła Grażyna Dziedzic. Teraz ma to się zmienić, gdyż miasto przystąpiło do aktualizacji planu. – Zmiany mają dotyczyć obszaru na południe od autostrady A4. Wyłoniona została już firma, która będzie to realizowała, dokonała już też pierwszych analiz aktualnego planu. Całość chcemy zamknąć jeszcze w tym, bądź na początku 2018 r. Co ważne mieszkańcy przez cały czas mogą składać wnioski do zmian w planie – informował wiceprezydent Michał Pierończyk.

Wszyscy zainteresowani tematem potencjalnej budowy zakładu przetwarzania odpadów zaproszeni zostali na dodatkowe spotkanie dla mieszkańców Halemby, które odbyć się ma 5 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kłodnicy. Podczas niego przedstawione zostaną aktualne informacje w tej, tak ważnej sprawie.

Pozostałe poruszane przez mieszkańców Halemby podczas dzisiejszego spotkania kwestie dotyczyły bieżących spraw. Najwięcej z nich dotyczyło dróg. Niewątpliwie dobrą wiadomością dla mieszkańców jest zapewnienie szybkiego odtworzenia nawierzchni ul. Solidarności po zrealizowaniu w rejonie ul. Międzyblokowej kanalizacji deszczowej. - Wykonawca, który realizował inwestycję miał problem z odpowiednim zagęszczeniem podbudowy drogi. Zgodnie z zapewnieniami od trzeciego tygodnia maja rozpocznie się odtwarzania nawierzchni ul. Międzyblokowej, a od czwartego tygodnia maja ul. Solidarności - zapowiadał Krzysztof Mejer.

Kolejne zapewnienie władz miasta dotyczyło wykonania dodatkowego wyjazdu z nowego parkingu przy cmentarzu komunalnym przy ul. 1 Maja. Znajdzie się on na końcu parkingu i będzie to tzw. „prawoskręt”w ul. 1 Maja. Ponadto z terenu parkingu usunięte zostaną pozostałości po wyciętych drzewach. Podczas spotkania swoje problemy zgłaszali również mieszkańcy rejonu ul. Podlaskiej. Chcą by ich gruntowa droga została przebudowana. Podkreślali też, że jest ona notorycznie zalewana. – Inwestycja ta zapisana jest już w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Teraz pierwszym krokiem jest opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji – informowała prezydent Grażyna Dziedzic.

Dzisiejsze spotkanie z mieszkańcami Halemby było trzecim podczas wiosennej edycji. Spotkania w kolejnych dzielnicach odbędą się: 11.V /Wirek i Czarny Las – Szkoła Podstawowa nr 8/, 15.V /Godula i Orzegów - Szkoła Podstawowa nr 36/, 22.V /Bykowina – R.O.D. Sielanka/, 30.V /Ruda – Młodzieżowy Dom Kultury/, 5.VI /Halemba – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2/ oraz 12.VI /Nowy Bytom i Chebzie – Miejskie Centrum Kultury/.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter