Kir Żałobny

Grzegorz Kołodko w Rudzie Śląskiej

- To jest sukces na miarę ogólnopolską, co zrobiła pani prezydent tak oddłużając Rudę Śląską. Niektórzy tego nie doceniają, tylko patrzą, ile kto wydał zadłużając się na koszt następnych pokoleń - podkreślał podczas dzisiejszego wykładu w Rudzie Śląskiej prof. Grzegorz Kołodko.  Sprawy długu publicznego oraz skutków kryzysu ekonomicznego w Polsce, Europie i świecie zdominowały spotkanie byłego wicepremiera z rudzianami.

Prof. Grzegorz Kołodko wygłosił w Rudzie Śląskiej wykładPolska, Europa, Świat – po czy przed kryzysem”. Wydarzeniu towarzyszyła promocja ostatniej książki byłego wicepremiera i ministra finansów „Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości”. Do Rudy Śląskiej ekonomista przyjechał na zaproszenie władz miasta oraz klubu radnych SLD. 

Wśród głównych obszarów objętych kryzysem ekonomicznym prof. Kołodko wymieniał dziś sferę przedsiębiorczości, rynku pracy i finansów publicznych. - Polska produkcja w ciągu ostatnich lat rośnie poniżej przeciętnej światowej - komentował Grzegorz Kołodko. - Polska wytwarza około 0,95 proc. światowej produkcji, która rośnie szybciej, niż w naszym kraju. W tym roku można się spodziewać jej wzrostu o ok. 3,2 proc., a w Polsce o około 2,5 proc.- dodawał. Zdaniem profesora te dane świadczą o tym, że w kraju wprawdzie nie było recesji, ale jest kryzys, który przejawia się w trzech wymienionych przez niego sferach.

Jak zauważał Kołodko, obecny kryzys nie ma charakteru podażowego, ale popytowy. Innymi słowy polega on na tym, że na rynku jest dostępna dostateczna ilość produktów, ale społeczeństwa nie stać na ich zakup. Dla przedsiębiorców nie jest przy tym problemem zwiększenie produkcji, ale ilości klientów, którzy kupią ich artykuły. Zdaniem Kołodki ma to daleko idące konsekwencje, ponieważ przedsiębiorcy nie mają motywacji, by rozwijać swoje firmy i w nie inwestują. Skutkuje to między innymi tym, że w Polsce w wielu przypadkach posiadane technologie się starzeją, podczas gdy Chińczycy, Japończycy, Niemcy, Skandynawowie czy Amerykanie inwestują w nowoczesne rozwiązania, a co za tym idzie stają się coraz bardziej konkurencyjni. Z punktu widzenia strefy przedsiębiorczości kryzys przejawia się zatem tym, że nie są w pełni wykorzystane moce wytwórcze, czyli inaczej mówiąc fabryki, hale, urządzenia, maszyny, surowce czy siła robocza.

Drugim przejawem strukturalnego kryzysu zdaniem Grzegorza Kołodki jest duże bezrobocie. Jak podkreślał były wicepremier, tak długo, jak nie będzie elastycznego rynku pracy z niską stopą bezrobocia, w Polsce będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem kryzysowym. W opinii Kołodki w nienajlepszej kondycji są też polskie finanse publiczne. Jak przy tym podkreślał profesor, władze powinny dążyć do jak największego ograniczenia długu publicznego, którego koszty ponoszą wszyscy obywatele. - To, co mówił o długu publicznym profesor Kołodko da się doskonale przełożyć na „nasze podwórko” - mówi prezydent Grażyna Dziedzic. - Wyliczyliśmy, że miesięczny koszt obsługi zadłużenia Rudy Śląskiej to 658 tys. złotych, czyli rocznie ponad 56 zł „na głowę mieszkańca” - podkreśla.  

Profesor Grzegorz Kołodko jest intelektualistą, politykiem, teoretykiem i praktykiem, autorem prac opublikowanych w 26 językach. Jest też najczęściej cytowanym na świecie polskim ekonomistą. Został uznany za autorytet w dziedzinie teorii i praktyki rozwoju społeczno-gospodarczego. Otrzymał doktorat honoris causa i tytuły Honorowego Profesora ośmiu zagranicznych uniwersytetów. W latach 1994-97 i 2002-03 był wicepremierem i ministrem finansów, realizując program postępowych reform i strategię szybkiego wzrostu. Odegrał znaczącą rolę w doprowadzeniu Polski do członkostwa w OECD oraz w integracji z Unią Europejską. W interdyscyplinarnych pracach pisze o długofalowych przekształceniach ekonomicznych i politycznych, kulturowych i demograficznych, technologicznych i ekologicznych, o czekającej nas przyszłości. Jego międzynarodowy bestseller „Wędrujący świat” ukazał się w dziesięciu językach.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter