Header decorative image
Kir Żałobny

Grunt to dobry grunt

Grunt to dobry grunt

Kilkadziesiąt terenów inwestycyjnych oferują w tym roku potencjalnym inwestorom władze Rudy Śląskiej. Najbardziej atrakcyjne działki położone są przy Drogowej Trasie Średnicowej oraz w pobliżu autostrady A4. Zbycie nieruchomości to wpływ konkretnych środków do miejskiego budżetu oraz nowe miejsca pracy. W zeszłym roku miasto sprzedało  68 nieruchomości za kwotę ponad 9,2 mln zł.

Już w pierwszych dniach stycznia miasto w drodze przetargu sprzedało dwie nieruchomości za kwotę 270 tys. zł. Kolejne przetargi przeprowadzone zostaną na przełomie stycznia i lutego, wtedy do zbycia przeznaczonych zostanie 8 kolejnych nieruchomości, z których większość to tereny pod zabudowę mieszkaniową. Ogółem do końca 2013 r. miasto planuje zbyć w drodze przetargu 117 nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową, 23 nieruchomości pod produkcję, usługi i handel oraz 25 lokali mieszkalnych.

- Od lat Śląsk jest liderem pod względem atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Inwestorzy doceniają dobre skomunikowanie naszego regionu oraz tkwiący tu potencjał ludzki. Ruda Śląska doskonale wpisuje się w te ramy. Przez nasze miasto przebiega DTŚ oraz autostrada A4, powstaje też łącząca je trasa N-S – mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydenta miasta. - To właśnie w pobliżu tych dróg przygotowaliśmy do sprzedaży najatrakcyjniejsze grunty, które przeznaczone mogą zostać m.in. pod działalność usługową – dodaje.

Przy zjeździe z DTŚ w Chebziu miasto zamierza sprzedać ponad 3,5 ha teren pod usługi komercyjne, natomiast w pobliżu autostrady A-4 przy ul. Polnej 1,5 ha terenu przeznaczonego pod sport i rekreację oraz zabudowę mieszkaniową. - Lokalizacja ta wprost idealnie nadaje się pod budowę hotelu – zachwala Michał Pierończyk. Kolejną interesującą lokalizacją jest 1,7 ha teren przy ul. Górnośląskiej, znajdujący się w pobliżu nowopowstałej galerii handlowej, która notabene wybudowana została na gruncie wcześniej sprzedanym przez miasto.

Każdy teren, który miasto zamierza sprzedać, zanim znajdzie nowego właściciela musi zostać odpowiednio przygotowany pod względem geodezyjnym i prawnym. – W czasie prowadzonego postępowania musimy przestrzegać wielu terminów, wynikających z przepisów prawa, przede wszystkim z ustawy o gospodarce nieruchomościami – informuje Danuta Nocko z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

I tak po wyznaczeniu gruntów do zbycia, miasto dokonuje uzgodnień z właścicielami sieci uzbrojenia wstępnych warunków zapewnienia dostawy mediów. Kolejnym krokiem są prace geodezyjne, które kończy wycena gruntu dokonana przez wyłonionych w drodze przetargu rzeczoznawców. Po ustaleniu ceny nieruchomości miasto zobowiązane jest do udostępnienia przez okres 3 tygodni do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Po upływie tego terminu przez następne 3 tygodnie urzędnicy muszą czekać na ewentualne zgłoszenia osób, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia gruntu.

Ostatnim etapem w procesie sprzedaży nieruchomości jest ogłoszenie o przetargu oraz sam przetarg. Kiedy cena wywoławcza do przetargu jest niższa niż równowartość 100 tys. euro ogłoszenie musi się ukazać z co najmniej trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli cena nieruchomości przekracza kwotę 100 tys. euro termin ten musi zostać wydłużony do 2 miesięcy.

Proces zbycia nieruchomości wydłuża się, jeżeli nie uda się jej sprzedać podczas pierwszego przetargu. Wtedy prezydent miasta ma możliwość obniżenia ceny wywoławczej. Ale wtedy muszą być zachowane po raz kolejny terminy związane z publikacją ogłoszeń o ponownych przetargach. – Wszystko to powoduje, że zbycie gruntu to proces, który może trwać nawet do kilkunastu miesięcy – komentuje Danuta Nocko.

W ubiegłym roku miasto sprzedało 68 nieruchomości. Dzięki tym transakcjom budżet miasta zasiliło ponad 9,2 mln zł. Za blisko 2,8 mln zł nowych właścicieli znalazły dwie nieruchomości przy ul. Brańskiego. Na pierwszej z nich o powierzchni ponad 4,6 ha Centrum Projektów Regionalnych z Katowic wybuduje osiedle mieszkaniowe. Taka sama inwestycja - tym razem realizowana przez firmę Dombud - powstanie także na drugiej z działek o powierzchni 3 ha.

Niektóre ze sprzedanych w zeszłym roku nieruchomości przyczynią się do utworzenia nowych miejsc pracy w mieście. Za kwotę 1 mln zł sprzedany został ponad 1 ha gruntu przy ul. Zabrzańskiej pod budowę obiektów i urządzeń komunikacji, natomiast przy ul. Magazynowej na działce o powierzchni 1,5 ha rozbudowany zostanie zakład przetwórstwa mięsnego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter