Header decorative image
Kir Żałobny

Gródek pełen tajemnic

Kolejne prace archeologiczne ruszyły na średniowiecznym gródku stożkowym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach. Osoby zainteresowane tym miejscem i wykopaliskami już za tydzień będą mogły je zwiedzić wraz z przewodnikiem. Zbiórkę zaplanowano na godzinę 16.00 przy kościele p.w. św. Barbary w Rudzie Śląskiej – Bykowinie. Współorganizatorem badań jest Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca, które od kilku lat opiekuje się zabytkiem.

- Niestety na temat zabytku więcej jest pytań niż odpowiedzi – mówi Przemysław Noparlik z Genius Loci. - Dlatego postanowiono kontynuować badania, rozpoczęte w lipcu ubiegłego roku - dodaje. Dotychczasowe badania archeologiczne potwierdziły, że kopiec nad rzeką Kochłówką w pobliżu oczyszczalni ścieków „Barbara” to dawna drewniana warownia, funkcjonująca między początkiem XIV a połową XV wieku. Świadczą o tym głównie znaleziska, w tym bardzo liczne fragmenty średniowiecznej ceramiki. Nieznana jest niestety dawna funkcja gródka, gdyż nie zachowały się żadne źródła pisane, mogące tę zagadkę rozwiązać. Nie ma natomiast wątpliwości, że w najwyższym punkcie kopca stała drewniana wieża, a całość była otoczona palisadą.

W 2013 r. zespół pod kierunkiem Dariusza Goińskiego odnalazł w niewielkim wykopie sondażowym na dnie fosy resztki drewnianych konstrukcji, być może mostu, prowadzącego do warowni. W tym roku założono duży wykop (10 x 10 m) wokół odkrytych poprzednio reliktów. Archeolodzy liczą, że uda się potwierdzić jaką funkcję pełniły.

Podczas dnia otwartego, który został zaplanowany na 23 lipca, każdy zainteresowany będzie mógł zwiedzić wykopaliska i poznać wstępne wyniki tegorocznych prac. Będzie również okazja do spotkania z archeologiem – Dariuszem Goińskim. – Serdecznie zapraszam wszystkich na to wydarzenie – mówi Przemysław Noparlik. – Ruda Śląska to nie tylko zabytki przemysłowe. Nasza historia sięga średniowiecza i warto zadbać również o spuściznę tego okresu  - podkreśla.

Stowarzyszenie Geniusz Loci – Duch Miejsca, poza działalnością naukową (prace archeologiczne, publikacje), prowadzi szeroką akcję, mająca zmienić poziom wiedzy o tym zabytku wśród mieszkańców miasta. W tym celu organizowane są akcje sprzątania, lekcje w plenerze, wycieczki, a w ubiegłym roku ustawiono tablice informacyjne przy gródku. We wrześniu 2013 roku pod kopiec zawitali rycerze, którzy odtworzyli warunki życia w późnym średniowieczu w założonym przez siebie obozie. Druga edycja imprezy „In memoriam castri – Ku pamięci grodu” odbędzie się w dniach 23-24 sierpnia.

- Dzięki działaniom stowarzyszenia udało się już zainteresować zabytkiem wielu rudzian – mówi Przemysław Noparlik. - Teraz potrzebna jest poważna dyskusja środowisk naukowych oraz władz miasta na temat kolejnych badań oraz dalszych losów zabytku, narażonego na wiele niebezpieczeństw – zauważa.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter