Header decorative image
Kir Żałobny

Górnik – zawód z przyszłością

Górnik – zawód z przyszłością

Sporym zainteresowaniem cieszy się otwierana 1 września br. szkoła górnicza w Rudzie Śląskiej. Choć nabór trwa jeszcze do 31 sierpnia, już teraz chęć nauki zawodu w nowej szkole zadeklarowało ponad 80 młodych ludzi. Atrakcyjność oferty edukacyjnej podnosi gwarancja zatrudnienia absolwentów w Kompanii Węglowej.

Dla uczniów chcących w przyszłości związać się z górnictwem w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 7 w Rudzie Śląskiej przygotowano w tym roku szkolnym 60 miejsc. Na nowopowstałych kierunkach młodzież będzie kształcić się w zawodach górnik eksploatacji podziemnej, elektryk oraz ślusarz. Dodatkowo w Technikum nr 3 po raz kolejny otworzona zostanie klasa o profilu technik górnictwa podziemnego. Jak zapewniła prezes Kompanii Węglowej – Joanna Strzelec-Łobodzińska - absolwenci tych kierunków znajdą zatrudnienie w Spółce na podstawie indywidualnych umów z uczniami.

Obecnie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 dokumenty złożyło 84 kandydatów. Do klasy kształcącej w zawodzie górnik eksploatacji złóż zgłosiły się 43 osoby. 18 chce rozpocząć kształcenie w zawodzie ślusarz, a 23 w zawodzie elektryk. - Kandydaci nie wykonali jeszcze badań lekarskich potwierdzających zdolność do wykonywania wybranego zawodu, stąd liczby te mogą ulec zmianie – zastrzega Anna Witkowska, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. - Jeśli badania przebiegną pomyślnie, będziemy w stanie uruchomić trzy klasy zasadniczej szkoły zawodowej – zapewnia dyrektor szkoły.

Od 1 września nowa szkoła zawodowa wraz z Gimnazjum nr 13 oraz Technikum nr 3 współtworzyć będą Zespół Szkół nr 5 z siedzibą przy ul. Jankowskiego 2. Tuż po rozpoczęciu wakacji rozpoczęły się tam prace remontowe. - W chwili obecnej trwają prace dotyczące dostosowania budynku Gimnazjum nr 13 do nowych form dydaktycznych – informuje dyrektor Witkowska. - Wykonywane są także prace związane z wymianą instalacji oświetleniowej, a w dwóch nowych pracowniach informatycznych wykonywana jest instalacja elektryczna - dodaje. Powoli końca dobiegają także roboty dotyczące renowacji elewacji przedniej. Jednocześnie w szkole postępują prace malarskie oraz remont sanitariatów. Wkrótce ruszą zaś roboty związane z renowacją elewacji tylnej oraz wymiana stolarki okiennej od strony ul. 1 Maja. Koszt wszystkich prac remontowych wyniesie ponad 1,2 miliona złotych.

Dzięki nowej placówce oświatowej osoby, które chcą związać swoją drogę zawodową z górnictwem, będą mogły w Rudzie Śląskiej odebrać wykształcenie górnicze na każdym poziomie – zawodowym, technicznym oraz wyższym. Co ważne, uczniowie, którzy wybiorą kształcenie zawodowe mają możliwość uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w innych zawodach. Absolwenci kierunku górnik eksploatacji podziemnej po potwierdzeniu odpowiednich kwalifikacji oraz uzyskaniu wykształcenia średniego będą mogli uzyskać tytuł technika górnictwa podziemnego. Kolejnym etapem zdobywania specjalistycznego wykształcenia i rozwoju ścieżki zawodowej mogą być natomiast studia w rudzkim ośrodku dydaktycznym Akademii Górniczo-Hutniczej.

- Pomysł otwarcia nowej szkoły górniczej pojawił się podczas rozmów z prezesami spółek węglowych oraz dyrektorami rudzkich kopalń - mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Poprzez nową ofertę edukacyjną chcemy wyjść zarówno naprzeciw potrzebom uczniów, jak i górnictwa – komentuje.

Aby ubiegać się o przyjęcie  do  szkoły górniczej należy złożyć podanie, życiorys,  świadectwo  ukończenia  gimnazjum,  zaświadczenie  o  szczegółowych  wynikach  egzaminu gimnazjalnego, dwa  zdjęcia, kartę  zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu. Dokumenty można składać do 30.08.2012 r. w siedzibie ZSP 3 przy ul. Kłodnickiej 91, a do ostatniego sierpnia w siedzibie Gimnazjum nr 13.

Przed laty w Rudzie Śląskiej działały 3 technika górnicze, 10 zasadniczych szkół zawodowych oraz szkoła o profilu górniczym przysposabiająca młodzież do zawodu. Wszystkie zostały zamknięte z powodu restrukturyzacji górnictwa i gwałtownej redukcji zatrudnienia w kopalniach. W 2004 roku w wyniku porozumienia z Kompanią Węglową miasto uruchomiło w Technikum nr 3 klasę kształcącą w zawodzie technik górnictwa podziemnego. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7 będzie jedyną w Rudzie Śląskiej placówką kształcącą w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.

W Rudzie Śląskiej działają cztery kopalnie. Trzy z nich – „Pokój”, „Bielszowice” i „Halemba-Wirek” – należą do Kompanii Węglowej. Czwarty zakład górniczy to kopalnia „Śląsk”, będąca częścią kopalni „Wujek-Śląsk”, należącej do Katowickiego Holdingu Węglowego. W rudzkich kopalniach pracuje ponad 14 tys. osób, z czego ok. 6,3 tys. to mieszkańcy Rudy Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter