Kir Żałobny

Góra Antonia tematem spotkania na Ficinusie

Góra Antonia tematem spotkania na Ficinusie

Rewitalizacja dzielnicy Wirek będzie tematem październikowego spotkania z cyklu „Twórczy piątek na Ficinusie”. Będzie można zapoznać się m.in. z realizacją zagospodarowania hałdy w rejonie ul. 1 Maja, planami budowy Traktu Rudzkiego oraz renowacji jednego z domków kolonii robotniczej Ficinus. O szczegółach rewitalizacji dzielnicy opowiedzą przedstawiciele Urzędu Miasta.

- Przez lata eksploatacji górniczej ta część Rudy Śląskiej ucierpiała najbardziej, dlatego rewitalizacja Wirku to jeden z priorytetów na najbliższe lata. Mamy zaplanowanych w tym zakresie wiele działań, a pierwsze efekty mieszkańcy już mogą zobaczyć– podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w Wirku mają charakter rewitalizacyjny i dotyczą rekultywacji hałdy przy ul. 1 Maja, budowy Traktu Rudzkiego, rewitalizacji podwórek oraz kompleksowego remontu jednego z zabytkowych budynków na Ficinusie, który będzie zaadaptowany pod bibliotekę i punkt informacji turystycznej. O szczegółach tych inwestycji opowiedzą w najbliższy piątek /26 października godz. 17.00/ przedstawiciele Urzędu Miasta. Spotkanie odbędzie się w salce parafialnej kościoła ewangelickiego na zabytkowym osiedlu Ficinus.

Historia dzielnicy Wirek wiąże się z założeniem na tym terenie w 1805 roku huty żelaza o nazwie „Antonienhütte”, czyli w tłumaczeniu na język polski „Huta Antonia”. Dlatego właśnie dla rewitalizowanej hałdy, znajdującej się w okolicach ulicy 1 Maja, wybrano nazwę Góra Antonia. Przypomnijmy, że rudzki magistrat ogłosił konkurs wśród mieszkańców na nazwę tego miejsca. - Podczas piątkowego spotkania będzie można zapoznać się z wizualizacją zagospodarowania hałdy, przebiegiem pierwszego etapu jej rewitalizacji, a także z historią tego miejsca - zapowiada Michał Adamczyk z Wydziału Rozwoju Miasta.

Rewitalizacja hałdy jest częścią większej inwestycji, jaką jest budowa Traktu Rudzkiego, czyli ścieżki pieszo-rowerowej, a miejscami także rolkarskiej, łączącej 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. – Gotowy jest pierwszy odcinek od hałdy przy ul. 1 Maja do ul. Czarnoleśnej. Kolejne odcinki realizowane będą w kolejnych latach – mówi Michał Adamczyk.

Ponadto przedstawiciele magistratu opowiedzą o planach związanych z renowacją jednego z domów na zabytkowym osiedlu robotniczym Ficinus. Przypomnijmy, że cały kompleks wpisany jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Po modernizacji w obiekcie ma funkcjonować biblioteka, ekspozycja muzealna, punkt informacyjny oraz sala animacyjna.

Na renowację zabytkowego domu władze Rudy Śląskiej pozyskały unijną dotację w kwocie 1,5 mln zł.

Cykl „Twórczy piątek na Ficinusie” to inicjatywa miasta, biblioteki miejskiej i parafii ewangelickiej. Ma ona na celu promocję kolonii robotniczej Ficinus przy ul. Kubiny oraz szeroko pojętych tradycji śląskich. - Dzięki gościnności ks. proboszcza Marcina Brzóski możemy spotykać się w tym charakterystycznym dla miasta miejscu – mówi Krzysztof Piecha, naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta. – To historyczna perełka Rudy Śląskiej, którą każdy rudzianin powinien poznać, stąd pomysł cyklicznych spotkań na Ficinusie – podkreśla.

Kolonia Ficinus to historyczne osiedle robotnicze znajdujące się przy ul. Kubiny w Rudzie Śląskiej - Wirku. Od 2006 roku wpisane jest na Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Osiedle to powstało w 1867 roku dla pracowników kopalni Gottessegen (obecnie kopalnia Pokój). Właścicielami kopalni byli przemysłowcy z rodu Donnersmarcków, którzy byli również fundatorami osiedla. Kolonia składa się z szesnastu domów i stanowi jeden z najstarszych zachowanych zespołów budownictwa patronackiego na Górnym Śląsku. Nazwano ją tak na cześć ważnego urzędnika górniczego, który był odpowiedzialny za jej budowę. Budynki Ficinusa w niczym nie przypominają typowych ceglanych śląskich familoków. Niezwykłość kolonii polega na użyciu jako budulca naturalnego piaskowca, pozyskiwanego z okolicznych kamieniołomów. W każdym budynku znajdowały się cztery mieszkania, a w nich: przedsionek, kuchnia i mały pokój. Ficinus miał charakter kolonii wiejsko - przemysłowej. Mieszkali w niej „górniko-rolnicy”, którzy na co dzień fedrowali węgiel, a w wolnym czasie uprawiali pola, znajdujące się za budynkami mieszkalnymi.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter