Header decorative image
Kir Żałobny

„Gen bohatera” wśród rudzkiej młodzieży [FILM]

„Gen bohatera” wśród rudzkiej młodzieży [FILM]

Na jednej stronie podobizna Jana Karskiego, na drugiej polskie godło – tak wygląda sztandar przekazany dzisiaj Gimnazjum nr 14 w Rudzie Śląskiej. – Jestem pewna, że pod sztandarem Jana Karskiego, wybitnego Polaka, będziecie kultywować najważniejsze wartości – mówiła do młodzieży Grażyna Dziedzic, matka chrzestna sztandaru.

- Jestem niezmiernie szczęśliwa, że po 6 latach od nadania szkole imienia legendarnego kuriera Jana Karskiego, społeczność Gimnazjum nr 14 w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach otrzymała dzisiaj ten przepiękny i bardzo symboliczny w swojej wymowie sztandar – mówiła Agata Ociepka, dyrektor szkoły. -  Stało się to za sprawą aktywnych działań i hojności Rady Rodziców. Od dzisiaj nasze Gimnazjum ma już swój sztandar, który jest symbolem jego historii i tradycji. Jest to wielkie i radosne święto dla całej społeczności szkolnej, dzielnicy Bielszowice oraz wszystkich przyjaciół bielszowickiego gimnazjum na czele z władzami miasta i oczywiście panią prezydent jako matką chrzestną sztandaru.


Sztandar został wykonany na podstawie ekspertyzy heraldyczno-weksylologicznej. Po jej przygotowaniu Rada Miasta Ruda Śląska, na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 14, przyjęła uchwałę w sprawie nadania sztandaru szkole. Na sztandarze umieszczony jest portret Jana Karskiego, który mieści się w rombie, symbolizującym najcenniejszy kamień – brylant. Obramowanie portretu nawiązuje do najwyższych odznaczeń przyznanych bohaterowi przez Polskę (Order Orła Białego) i Stany Zjednoczone (Medal Wolności). Umieszczenie portretu na otwartej księdze z kartami w polskich i amerykańskich barwach wskazuje na fakt, że osoba patrona jest niezwykle ważna w historii oby tych narodów.


- To doniosłe w życiu Szkoły wydarzenie jest doskonałą okazją, by po raz kolejny przypomnieć sylwetkę prawdziwego bohatera, jakim bez wątpienia był patron szkoły – Jan Karski – mówiła Grażyna Dziedzic. - Mam nadzieję, że pod Jego sztandarem rudzka młodzież będzie nie tylko przyswajać wiedzę, ale przede wszystkim ponadczasowe wartości jakimi są honor, tolerancja i wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka – mówiła prezydent.

Nadanie sztandaru przypada na Rok Jana Karskiego ogłoszony z okazji 100-lecia Jego urodzin przez Sejm RP. Uroczystość w Gimnazjum nr 14 wpisuje się więc w miejskie obchody rocznicy, które odbędą się przede wszystkim w Międzynarodowym Instytucie Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego, który działa w Rudzie Śląskiej. – Cieszę się, że Gimnazjum nr 14 ma tak zacnego patrona, dzięki czemu Jan Karski jest jeszcze bardziej obecny w Rudzie Śląskiej, a gen Jego bohaterstwa przekazywany kolejnym pokoleniom – mówiła Bożena Łobzowska, prezes Instytutu. – Jestem pewna, że miasto godnie uczci Rok Jana Karskiego i już dziś zapraszam na kolejne uroczystości, które będą miały miejsce zarówno w Instytucie, jak i w Miejskim Centrum Kultury.

Warto podkreślić, że uroczystości zaszczycili goście wraz z pocztami sztandarowymi z Gimnazjum nr 18 w Łodzi oraz Gimnazjum integracyjnego nr 4 w Kielcach. Wraz z rudzkim Gimnazjum są to trzy szkoły, które noszą imię słynnego kuriera.


Jan Karski, a właściwie Jan Kozielewski, był obywatelem Polski i Stanów Zjednoczonych, honorowym obywatelem Izraela, prawnikiem, historykiem i dyplomatom. Dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta, by jako naoczny świadek zdać relację zachodnim mocarstwom z procesu zagłady Żydów podczas okupacji nazistowskiej w Polsce. Przekazał także informacje o strukturze, organizacji i funkcjonowaniu Państwa Podziemnego podczas II wojny światowej. Po wojnie wykładał stosunki międzynarodowe i teorię komunizmu na Wydziale Służby Zagranicznej Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie. Zmarł w roku 2000 w Waszyngtonie, a w ostatnią drogę odprowadzili go m.in. ówcześni prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych.

Historia szkoły sięga roku 1963 , kiedy została oddana do użytku Szkoła Podstawowa nr 17. Po reformie szkolnictwa, uchwałą Rady Miasta, została ona przekształcona w Gimnazjum nr 14, które rozpoczęło działalność 1 września 1999 roku. Obecnie w Gimnazjum nr 14 uczy się 184 uczniów w tym 3 klasy są integracyjne. Grono pedagogiczne liczy sobie 26 osób.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter