Kir Żałobny

Gaudeamus w Rudzie Śląskiej

Gaudeamus w Rudzie Śląskiej

Już dziś blisko 2 miliony polskich studentów rozpoczyna rok akademicki. Rudzkie wyższe uczelnie - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii Górniczo – Hutniczej oraz Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych - w tym roku swoją ofertą edukacyjną zachęciły do podjęcia nauki około 240 nowych studentów.

W dzielnicy Kochłowice swoją siedzibę ma Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa. Kształci on studentów na kierunku Geodezja i Kartografia na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rudzie Śląskiej prowadzi studia I stopnia (inżynierskie) w trybie niestacjonarnym, które trwają 4 lata. Liczba kandydatów w 2010 roku wyniosła 60. W tym roku przyjętych zostało około 60 żaków. Ogólnie w filii Akademii Górniczo – Hutniczej studiuje około 190 osób.

Jak potwierdza kierownik filii AGH dr inż. Tomasz Lipecki - Geodezja i kartografia cieszy się tak dużą popularnością, że jest to sztandarowy kierunek naszego ośrodka. Uroczysta inauguracja dla studentów 1. roku studiów I stopnia odbędzie się 6.10.2012 r. o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Rady Miasta w Urzędzie Miasta Ruda Śląska.

Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych z siedzibą w dzielnicy Orzegów oferuje studia na Wydziale Opieki Zdrowotnej i proponuje kandydatom naukę na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Obydwa prowadzone są w formie studiów stacjonarnych, są płatne i trwają 7 semestrów. Zgodnie z ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej edukacja w szkole pielęgniarskiej może trwać krócej niż 3 lata jeśli kandydat legitymuje się świadectwem dojrzałości i ukończył szkołę policealną, liceum medyczne lub szkołę pomaturalną. Taka osoba posiada odpowiednie kwalifikacje i umiejętności do wykonywania zawodu. Studia te prowadzone są wówczas w trybie niestacjonarnym w cyklu weekendowym lub tygodniowym i są płatne. Również studia na kierunku położnictwo na poziomie I stopnia mogą zgodnie z ustawą trwać 18 miesięcy, zaś w trakcie nauki prowadzona jest tylko ta część programu edukacyjnego, która nie została zrealizowana w szkole pielęgniarskiej. Absolwenci uczelni otrzymują dyplomy państwowe ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia – tytuł licencjata, potwierdzający uzyskanie odpowiedniego wykształcenia kierunkowego.

W poprzednim roku w Wyższej Szkole Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej kształciło się 89 osób. Od października przybędzie ok. 175 kolejnych studentów, na kierunku pielęgniarskim naukę rozpocznie 146 osób, a na położnictwie – 29.

Co roku przybywa więc studentów w Rudzie Śląskiej. Władze samorządowe Rudy Śląskiej dokładają wszelkich starań, by dobrze się tutaj studiowało, a oferta edukacyjna była coraz bogatsza. 6 października kolejny, dziewiąty już rok akademicki, rozpocznie również Rudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W tym roku w zajęciach będzie uczestniczyć około 400 osób.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter