Header decorative image
Kir Żałobny

Fundusze unijne na rozwój mikro, małych lub średnich firm

Fundusze unijne na rozwój mikro, małych lub średnich firm

24 stycznia Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza na kompleksowe szkolenie w zakresie pozyskiwania unijnych dotacji przez przedsiębiorców.

Jednocześnie informujemy, iż zostały ogłoszone dwa konkursy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach których można składać wnioski w określonych terminach:

• Od 9 I 2012 do 7 III 2012 – konkurs adresowany do branży hotelarsko – gastronomicznej. Wsparcie inwestycji bezpośrednich z zakresu budowy (w tym rozbudowy, odbudowy, nadbudowy), przebudowy i remontu bazy noclegowej wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz budowy (w tym rozbudowy, odbudowy, nadbudowy), przebudowy i remontu bazy gastronomicznej wraz z niezbędnym wyposażeniem.

• Od 8 V 2012 do 9 VII 2012 – konkurs adresowany do przedsiębiorstw wdrażających działania innowacyjne. Preferowane będą projekty w ramach obszarów specjalizacji technologicznych, zgodnych z listą kierunków rozwoju technologicznego województwa śląskiego do roku 2020, zdefiniowanych w „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013”. Wciąż trwa konkurs dla przedsiębiorstw planujących udział w targach i wystawach międzynarodowych oraz misjach gospodarczych związanych z targami i wystawami za granicą.

Bliższe informacje: Bartosz Miklaszewski - Dyrektor Działu Szkoleń i Współpracy z Samorządami, tel: 32 342 22 30 w. 109, b.miklaszewski@inkubatorrudzki.pl, www.inkubatorrudzki.pl

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter