Header decorative image
Kir Żałobny

Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia" w Rudzie Śląskiej

Fundacja ?Dzieło Nowego Tysiąclecia? została powołana do życia w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać Pontyfikat Jana Pawła II przez promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury.


Fundacja organizuje Dzień Papieski, przyznaje nagrody ?Totus?, prowadzi program stypendialny dla młodzieży w wieku szkolnym, organizuje Konkurs Akademicki o indeksy na wyższe uczelnie. Przyznaje stypendia szczególnie uzdolnionej i jednocześnie ubogiej młodzieży gimnazjalnej z zaniedbanych terenów wiejskich. Stawia sobie za cel objęcie pomocą ucznia przez wiele lat: od gimnazjum, poprzez naukę w liceum i okres studiów, towarzysząc mu w formie pomocy stypendialnej, ale również poprzez formację. Obecnie programem stypendialnym objętych jest 2001 stypendystów w 39 diecezjach na terenie całej Polski. Prawie 300 stypendystów podjęło już studia, blisko 800 osób uczy się w szkołach średnich, a ponad 400 w gimnazjach.


Hasło tegorocznego spotkania to ?Żywe Kamienie? i nawiązuje do fragmentu Pierwszego Listu Św. Piotra: ?Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia.? (2, 4-5).


Bliższe informacje: Agnieszka Gładysz, kierownik Kancelarii Prezydenta Miasta, tel. 032 248 62 81, wew. 1260 lub 721 295 121.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter