Header decorative image
Kir Żałobny

Forum przedsiębiorczości

Forum przedsiębiorczości

Brak jednoznacznych informacji w zakresie przystąpienia do strefy euro, niepewność co do kierunku rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju i regionie, brak strategii rozwoju firm oraz wiarygodnego doradztwa, a także brak dostępu do źródeł finansowania to główne powody, dla których, zdaniem prezesa Związku Banków Polskich - Krzysztofa Pietraszkiewicza, polscy przedsiębiorcy nie inwestują w rozwój. Refleksja nad stanem przedsiębiorczości w Polsce towarzyszyła forum „Firma z przyszłością” zorganizowanemu przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Krzysztof Pietraszkiewicz – prezes Związku Banków Polskich - wygłosił wykład dotyczący aktualnych trendów w gospodarce oraz ich konsekwencji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jak zaznaczył Pietraszkiewicz, dla rozwoju przedsiębiorczości konieczne jest nie tylko śledzenie, jakie linie rozwojowe wytyczone zostały przez rząd, ale także niezbędna jest współpraca pomiędzy firmami i samorządami.  Rolą jednostek samorządu terytorialnego jest wskazywanie, jakie będą przez najbliższe lata główne linie rozwojowe nie tylko regionu, ale też poszczególnych miast  - komentował prezes Pietraszkiewicz. - To niezmiernie ważne, bo przedsiębiorca przynajmniej część swoich planów może oprzeć na tych projektach, które są swego rodzaju „stabilizatorami” - zauważał. Właściciele firm mając bowiem informację, jakiego rodzaju inwestycje będą wykonywane, mogą organizować wokół nich swoje przedsiębiorstwa. Stąd też plany opracowania strategii rozwoju Rudy Śląskiej znalazły uznanie szefa Związku Banków Polskich.

- Mam nadzieję, że w pracach  nad strategią rozwoju miasta będą Państwo chętnie z nami współpracowali – powiedziała dziś do przedsiębiorców prezydent Grażyna Dziedzic.  Chcemy żeby stymulowała ona rozwój przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej, w szczególności rozwój małych i średnich firm, które będą tworzyły atrakcyjne, a przede wszystkim  trwałe miejsca pracy dla mieszkańców miasta – mówiła prezydent Rudy Śląskiej. Jednocześnie Grażyna Dziedzic przypomniała, że w Rudzie Śląskiej z powodzeniem funkcjonują zróżnicowane instrumenty wspierania przedsiębiorczości, takie jak dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy czy Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej. Naprzeciw potrzebom przedsiębiorców wychodzą także Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny.

Z powodzeniem program wspierania lokalnej przedsiębiorczości już od ponad siedmiu lat realizuje rudzki PUP. Najlepszym sposobem zobrazowania działań Powiatowego Urzędu Pracy na rzecz promocji przedsiębiorczości są liczby. Dzięki wsparciu merytorycznemu i finansowemu urzędu powstało już ponad 500 nowych firm.  Co ważne, ponad 70% z nich utrzymuje się na rynku powyżej 4 lat.  Dodatkowych 400 miejsc pracy utworzonych zostało natomiast w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowisk.

Urząd Pracy  w Rudzie Śląskiej nie tylko śledzi rozwój firm, które zostały założone dzięki jego wsparciu finansowemu, ale organizuje też cykliczne spotkania dla osób, które zdecydowały się na „rozkręcenie” własnego biznesu. - Jako jedyny urząd pracy w Polsce utworzyliśmy klub networkingowy – podkreśla Danuta Hein. - Dzięki niemu przedsiębiorcy mają okazję do tworzenia nowych kontaktów biznesowych, a także dają przykład osobom, które dopiero chcą założyć firmę, ale z jakichś przyczyn jeszcze się wahają lub boją - informuje.

Żeby otrzymać dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, trzeba być osobą bezrobotną. Przede wszystkim zaś trzeba mieć odpowiedni pomysł i predyspozycje, żeby firma przetrwała na rynku. Oceną tych ostatnich zajmują się wykwalifikowani doradcy zawodowi. Zanim jednak dotacja trafi na konto, trzeba stworzyć biznesplan oraz podpisać stosowną umowę. Kwota dotacji to prawie 21 tys. złotych. Jeżeli założona dzięki niej firma utrzyma się na rynku przynajmniej rok, jest ona bezzwrotna.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, na koniec 2011 roku w Rudzie Śląskiej działało 9579 firm, z czego 9005 to mikroprzedsiębiorstwa, a 488 to firmy małe. Jednocześnie na terenie miasta funkcjonuje 71 średnich i 15 dużych przedsiębiorstw. Najpopularniejszą wśród rudzkich przedsiębiorców branżą jest transport drogowy towarów – taki zakres działalności prowadzi 1270 z nich. Na podobnym poziomie kształtuje się liczba osób prowadzących sprzedaż na straganach i targowiskach (1204 przedsiębiorców) oraz sprzedaż w sklepach (1183 przedsiębiorców).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter