Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Forum o śmieciach

Forum o śmieciach

Około 4 tysiące "deklaracji śmieciowych" zostało do tej pory złożonych w rudzkim magistracie. Władze miasta szacują, ze powinno ich być ponad 6 tys., co oznacza, że wciąż ponad jedna trzecia właścicieli nieruchomości nie zrealizowała "obowiązku deklaracyjnego". Termin złożenia tych ważnych dla nowego systemu gospodarki odpadami dokumentów upływa 31 marca.

Temat deklaracji został poruszony podczas Forum Mieszkańców, poświęconego wdrażaniu nowych zasad gospodarki odpadami. Podczas spotkania mieszkańcy pytali m.in. o to jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji w podanym terminie.- Jeżeli właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji, z jego posesji nie będą odbierane odpady. Dlatego  prosimy zrobić to jak najszybciej. Do końca czerwca musimy stworzyć system i program odbioru odpadów w mieście – tłumaczyła Ewa Morys, kierownik referatu odpadów Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.

Przedstawiciel rodzinnych ogrodów działkowych zwrócił uwagę, że działkowcy są pokrzywdzeni, ponieważ płacą dwa razy za wywóz śmieci: z miejsca zamieszkania oraz z terenu ogrodów działkowych. – Ustawa tak naprawdę nie pozwala na równe traktowanie wszystkich, dlatego ogłosiliśmy przetarg na 1,5 roku. W tym czasie będziemy monitorować sytuację, chcemy, żeby wszyscy byli sprawiedliwie traktowani – mówiła prezydent miasta Grażyna Dziedzic. – Nad nowym systemem gospodarki odpadami pracuje sztab ludzi, po to, aby wdrożyć jak najbardziej uczciwe rozwiązania. Rada Miasta pochyliła się nad tymi uchwałami z wyjątkową troską, rozmawiamy z Państwem, z mieszkańcami, aby znaleźć optymalne rozwiązania – tłumaczyła Grażyna Dziedzic. Musimy stopniowo korygować tą ustawę, zapewniam, że rudzkim radnym na sercu leżało jak najlepsze rozwiązanie tej sprawy – dodał radny Józef Osmenda.

Zebrani zastanawiali się dlaczego Miasto najpierw ustala opłaty, a później organizuje przetarg.  Taka kolejność zapisana jest w ustawie, z której wynika, że najpierw należy stworzyć system odbioru odpadów komunalnych, czyli podjąć odpowiednie uchwały a później wybrać firmę, która będzie je realizowała w imieniu miasta.

 Wszyscy, którzy chcą zasięgnąć informacji dotyczących nowych zasad gospodarowania odpadami, a nie mogli uczestniczyć w dzisiejszym Forum Mieszkańców, do końca marca mają możliwość spotkania się z pracownikami odpowiedzialnymi za wdrażanie „śmieciowej rewolucji” podczas ich dyżurów w Biurze Obsługi Mieszkańców. Pracownicy referatu pomagają też wypełniać „deklaracje śmieciowe”, które trzeba złożyć do  końca tego miesiąca. Dodatkowe stanowiska informacyjne uruchomione są w czwartki w godz. od 16.00 do 18.00 w sali 112 rudzkiego magistratu.

Forum Mieszkańców, to kolejny pomysł władz miasta na prowadzenie dialogu z mieszkańcami Rudy Śląskiej. W każdy ostatni wtorek miesiąca w sali sesyjnej Urzędu Miasta rudzianie będą mogli porozmawiać z władzami miasta na jeden ważny temat. Tematem kolejnego forum, zaplanowanego na 30 kwietnia będzie budżet obywatelski. - Dialog z mieszkańcami to mój priorytet i działań w tym zakresie nigdy nie jest za wiele, nawet wtedy, gdy bierze w nich udział mało osób – mówi prezydent Grażyna Dziedzic. – Na spotkania w dzielnicach rudzianie przychodzą z wieloma tematami i nie zawsze jest czas na wyczerpujące ich omówienie. Stąd pomysł osobnych spotkań poświęconych najważniejszym sprawom miasta  – dodaje.

Forum mieszkańców odbywać się będzie w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 17.00 w sali sesyjnej magistratu.  Oprócz prezydent miasta z rudzianami rozmawiają pracownicy Urzędu Miasta, prowadzący na co dzień omawiane sprawy.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter