Header decorative image
Kir Żałobny

Finanse miasta pod dobrą kontrolą

Finanse miasta pod dobrą kontrolą

Stan finansów Rudy Śląskiej jest wciąż dobry! W ubiegłym roku Ruda Śląska nadal utrzymywała swoje zadłużenie na bezpiecznym poziomie, co pokazuje najnowszy ranking dwutygodnika samorządowego „Wspólnota”. W ciągu ostatnich kilkunastu lat miasto tylko raz odnotowało lepszą pozycję w tym zestawieniu.

- To specyficzny ranking, w którym im niższa pozycja, tym lepiej – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej. – Niska lokata za rok kończący moją pierwszą kadencję pokazuje skuteczność przeprowadzonego programu ratowania finansów miasta. Dzięki niemu w obecnej kadencji mamy większą swobodę działania, możemy śmiało ubiegać się o środki unijne na realizację wielu inwestycji w mieście – podkreśla.

Ranking „Wspólnoty” szereguje jednostki samorządu terytorialnego według stosunku wysokości ich zadłużenia i dochodów. Ruda Śląska wśród 48 sklasyfikowanych za 2014 rok miast na prawach powiatu zajęła 35. miejsce ze wskaźnikiem zadłużenia w wysokości 27,69 proc. Od 2002 roku tylko raz miasto miało pozycję lepszą, czyli niższą – w klasyfikacji za 2012 rok było to 36. miejsce. Warto przypomnieć, że jeszcze w 2010 roku Ruda Śląska zajęła 7. lokatę, a w 2009 roku – 2.

- Przygotowujemy się do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, dlatego staramy się mieć wskaźnik zadłużenia na takim poziomie, aby móc ubiegać się o kredyty na realizację zadań współfinansowanych ze środków unijnych – tłumaczy Ewa Guziel, skarbnik miasta. - W ubiegłych latach robiliśmy wszystko, żeby jak najmniej zadłużyć miasto – dodaje.

Ubiegłoroczny budżet był rekordowy w historii miasta. Nigdy wcześniej jego dochody i wydatki nie były na tak wysokim poziomie. Ostatecznie te pierwsze wyniosły 582,3 mln zł, natomiast wydatki zamknęły się w kwocie 580,9 mln zł. Tym samym miasto osiągnęło nadwyżkę budżetową w wysokości 1,4 mln zł. Wskaźnik zadłużenia w wysokości 27,7 proc. był lepszy o dwa punkty procentowe od wartości w 2013 r., a jednocześnie jego wysokość była niższa niż średnia wojewódzka zarówno dla wszystkich gmin /35,5 proc./, jak i dla miast na prawach powiatu /29,6 proc./.

„Wspólnota” porównała też miasta według zdolności kredytowej, ustalanej na podstawie udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem. W tym zestawieniu im wyższa pozycja, tym lepiej. Ruda Śląska utrzymała miejsce w górnej połowie rankingu miast na prawach powiatu, zajmując
21. miejsce za lata 2012 – 2014 z wynikiem 8,43 proc. – Trzeba pamiętać, że na ten wskaźnik mamy bardzo ograniczony wpływ – mówi Ewa Guziel. – Nadwyżka operacyjna wynika z dochodów
i wydatków bieżących. Tymczasem zmiany przepisów z jednej strony ograniczają wpływy np. z podatków, które trafiają do miasta, a z drugiej nakładają na nas nowe obowiązki, co skutkuje zwiększeniem wydatków bieżących
– tłumaczy skarbnik Rudy Śląskiej.

W poprzednim rankingu „Wspólnoty” Ruda Śląska zajęła 29. miejsce ze wskaźnikiem zadłużenia za 2013 rok w wysokości 30,12 proc. W zestawieniu według zdolności kredytowej za lata 2011 – 2013 Ruda Śląska była 14.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter