Kir Żałobny

Finalny przetarg na N-S-kę ogłoszony

Finalny przetarg na N-S-kę ogłoszony

Dziś władze Rudy Śląskiej ogłosiły przetarg na realizację czwartego - ostatniego 1,7 km odcinka trasy N-S, która połączy DTŚ z autostradą A4. To najbardziej skomplikowany etap budowy trasy. Drogowcy będą musieli wybudować 13 obiektów inżynierskich, w tym ponad 150 m wiadukt nad linią kolejową w Wirku, a także dwupoziomowy węzeł drogowy z ul. Bielszowicką. Szacunkowa wartość zamówienia opiewa na kwotę ok. 230 mln zł brutto. Miasto już wcześniej pozyskało na ten cel 110 mln zł dotacji z Unii Europejskiej.

- Do tego przetargu przygotowywaliśmy się kilka miesięcy, wiemy bowiem, jak ważna jest to dla naszego miasta inwestycja. Teraz naszym życzeniem jest sprawne wyłonienie wykonawcy, choć zdaję sobie sprawę, że procedury przetargowe mogą w tym przypadku trochę potrwać – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Firmy, które zdecydują się na udział w przetargu, mają czas na złożenie swoich ofert do 3 lipca. Miasto przy wyborze tej najkorzystniejszej pod uwagę będzie brać cenę, a także inne kryteria, takie jak: aspekt jakości, aspekt środowiskowy czy aspekt społeczno-ekologiczny. Zwycięzca przetargu po podpisaniu umowy na realizację zadania, nie licząc okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), będzie miał 24 miesiące.

1,7 km odcinek trasy N-S, na który miasto ogłosiło przetarg, jest ostatnim etapem budowy trasy pomiędzy DTŚ a autostradą A4 Do tej pory wybudowano już 3,4 km trasy, którą można dojechać od DTŚ do węzła z ul. Kokota w Bielszowicach. Ostatni odcinek rozpoczynać się będzie właśnie w tym miejscu i poprowadzony zostanie w kierunku ul. Bielszowickiej, nad którą będzie przebiegał. Trasa N-S łączyć się będzie z ul. Bielszowicką za pośrednictwem dwupoziomowego węzła drogowego. Dalej trasa przebiegać będzie nad potokiem Bielszowickim oraz nad ulicą Piaskową, następnie wiaduktem nad linią kolejową i narożem cmentarza. Trasa z ul. 1 Maja połączy się w rejonie ul. Mostowej tuż przed węzłem autostradowym.

Największym wyzwaniem dla drogowców będą obiekty inżynierskie. – Na ostatnim odcinku zaprojektowano ich łącznie 13. Będą to mosty, wiadukty oraz przejście podziemne. Największą z tych budowli będzie wiadukt nad linią kolejową oraz fragmentem cmentarza. Będzie miał ponad 150 m długości – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Dodatkowo wraz z budową tego etapu trasy N-S przebudowane zostaną niektóre ulice. Dotyczy to głównie ul. 1 Maja. - Na skrzyżowaniu z ul. Bielszowicką i ul. Magdziorza powstanie rondo turbinowe. Kolejna ingerencja w ul.1 Maja będzie miała miejsce w rejonie cmentarza w Wirku. Tam w kierunku Halemby będzie się ona rozwidlała i skrajny prawy pas przechodzić będzie w łącznicę, którą odbywać się będzie wjazd na trasę N-S, natomiast jadąc z Halemby prawy pas będzie przechodzić w „bypass” umożliwiający bezpośredni zjazd pojazdów z węzła autostradowego w kierunku ul. 1 Maja - tłumaczy Mariusz Pol z Wydziału Dróg i Mostów. Ponadto w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7 wybudowany zostanie duży parking dla samochodów osobowych.

Spore zmiany obejmą także ul. Bielszowicką. Oprócz budowy węzła drogowego z trasą N-S i ronda na skrzyżowaniu z ul. 1 Maja utworzone zostanie tam miejsce do ważenia i kontroli pojazdów wraz z trzema miejscami do postoju samochodów ciężarowych. Dodatkowo przebudowane zostaną wloty bocznych ulic łączących się z ul. 1 Maja. Chodzi o ul. Gabora, Wyzwolenia, Polną, Mostową, Olimpijską.

W ramach budowy ostatniego etapu trasy N-S przebudowywane lub budowane od nowa będą sieci: kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa, elektroenergetyczna, oświetleniowa, czy telekomunikacyjna. Co ciekawe w ramach inwestycji zainstalowane zostaną także interaktywne tablice o zmiennej treści, informujące kierowców o panujących warunkach drogowych. - Zlokalizowane zostaną one nie tylko na nowym odcinku, ale również zamontowane zostaną na wszystkich węzłach trasy N-S wybudowanych wcześniej. Część z tablic będzie wyposażona w stację meteo oraz kamery – podkreśla wiceprezydent Mejer.

Jednym z zadań, które będzie musiał zrealizować wykonawca w ramach budowy ostatniego odcinka trasy N-S, będzie przygotowanie tymczasowej organizacji ruchu. – Jednym z naszych wymagań jest zapewnienie przejezdności ul. 1 Maja, Bielszowickiej, Mostowej i Piaskowej, w tym zachowania ruchu komunikacji zbiorowej na ul. 1 Maja – wskazuje Krzysztof Mejer.

Inwestycja na realizowanym odcinku kolidować będzie z kilkoma budynkami. - Jest to 7 budynków, w tym 4 mieszkalne. Zostaną one podczas budowy wyburzone. Dla wszystkich dotychczasowych właścicieli przygotowane zostały odszkodowania, dla pięciu z nich zostały już wypłacone – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już trzy odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 3,4 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli.

Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł. Trzeci etap trasy N-S do użytku oddany został jesienią 2018 r. 1,4 km odcinek przebiega od ul. Bukowej do ul. Kokota. Jego realizacja kosztowała blisko 54 mln zł. – Do budowy czterech odcinków pozyskaliśmy unijne dofinansowanie – podkreśla Michał Pierończyk. – Pierwszy etap został dofinansowany kwotą ponad 36 mln zł, przyznana dotacja na drugi i trzeci fragment wyniesie prawie 85 proc. wartości tych inwestycji, czyli około 82 mln zł, a na czwartą część możemy otrzymać maksymalnie 110 mln. Ogółem daje to 228 mln zł unijnej dotacji – dodaje.

Miasto zamierza kontynuować budowę trasy N-S również w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej budowy trasy od DTŚ w Rudzie do granicy z Bytomiem.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter