Header decorative image
Kir Żałobny

Finał rewitalizacji na koniec roku

Finał rewitalizacji na koniec roku

Teren przed Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej – Nowym Bytomiu został na nowo zagospodarowany. W miejscu gdzie do tej pory parkowały samochody powstała przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. W ramach inwestycji przebudowany został także ciąg pieszy wzdłuż ul. Niedurnego od skrzyżowania z ul. Markowej do skrzyżowania z ul. Hallera. Powstał również fragment ścieżki rowerowej. Koszt zakończonej właśnie inwestycji wyniósł 1,2 mln zł, z czego 300 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.


- Temat przebudowy przestrzeni przed MCK wielokrotnie powracał w trakcie spotkań z mieszkańcami czy różnych interwencji. Dziś możemy go szczęśliwie zakończyć i cieszyć kolejną zrewitalizowaną przestrzenią w mieście. Oprócz poprawy bezpieczeństwa i komfortu pieszych udało nam się także dzięki nowemu oświetleniu wyeksponować nasze zabytki – komentuje prezydent Grażyna Dziedzic.


W ramach trwającej od sierpnia br. inwestycji przed Miejskim Centrum Kultury powstał mały plac z ławkami i oświetleniem ledowym. Przed budynkiem ustawione zostały podświetlane płyty z granitu i szkła. Wjazd i wyjazd do placówki zabezpieczone zostały obniżanymi słupkami. - Całości przemiany tego miejsca dopełni zieleń. Na pełen efekt trzeba będzie jednak poczekać do wiosny, aby przy sprzyjających warunkach pogodowych mogła zazielenić się posiana trawa - tłumaczy Piotr Janik, naczelnik Wydziału Inwestycji.


Zakończona właśnie inwestycja nie ograniczyła się tylko do obszaru przylegającego do budynku MCK, ale objęła też ciąg komunikacyjny wzdłuż ul. Niedurnego od skrzyżowania z ul. Markowej do skrzyżowania z ul. Hallera. Na całej długości tego odcinka powstał nowy chodnik z płyt betonowych oraz zainstalowane zostały ławki i kosze na śmieci. Dodatkowo dzięki zamontowanym w podłożu lampom LED podświetlone zostały rosnące wzdłuż chodnika okazałe drzewa. W ramach zadania wzdłuż przebudowywanego chodnika na odcinku od ul. Markowej do budynku przy ul. Niedurnego 73 powstała także ścieżka rowerowa z nawierzchni mineralno-żywicznej, co istotne przepuszczalnej, która zasili w wodę istniejący drzewostan.


- Koszt całej inwestycji wyniósł blisko 1,2 mln zł. Została ona objęta wsparciem Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, która przeznaczyła ze swoich środków na ten cel 300 tys. zł w ramach programu na rzecz ograniczania niskiej emisji – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk. – To ważny element domykający projekt „Rewitalizacja centrum Nowego Bytomia z terenami przyległymi, ukierunkowana na nowe funkcje centrotwórcze”, na który pozyskaliśmy ponad 1,7 mln zł ze środków Unii Europejskiej – podkreśla.


Wartość wspomnianego projektu to ponad 3,2 mln zł, a unijne dofinansowanie przyznane zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). W ubiegłych latach zagospodarowano przestrzeń w rejonie ul. Pileckiego 24-33, odnowiono podwórko przy ul. Podgórze 5-15, wyremontowano części wspólne, przede wszystkim dachy, w budynkach przy ul. Pileckiego 28 i 33, wykonano nową nawierzchnię boiska przy ul. Podgórze, a także zaadaptowano pomieszczenia w budynku przy ul. Pileckiego 23/2 na cele społeczne, gdzie dzięki innemu dofinansowanemu przez Unię Europejską projektowi działa świetlica, punkt pralniczy z suszarnią, łaźnia oraz kaplica pw. św. Brata Alberta.


Budynek, w którym mieści się obecnie Miejskie Centrum Kultury, został wzniesiony w 1888 r. w stylu eklektycznym jako kasyno hutnicze z inicjatywy dyrektora huty „Pokój” Eduarda Meiera. Na objętym inwestycją odcinku ul. Niedurnego znajdują się również dwa inne zabytkowe budynki. Pierwszy z nich to wybudowana w 1905 roku willa „Florianka”, pełniąca niegdyś funkcję mieszkania dyrektora Huty Pokój. W tym roku miasto zakończyło rewitalizację tego budynku. Ogłoszony został też przetarg na najem obiektu pod działalność gastronomiczno–hotelarską. Drugi budynek to kolejna zabytkowa willa,  która  również w tym roku została zrewitalizowana. Została ona zaadaptowana pod nowoczesne przestrzenie biurowe. M.in. od listopada br. funkcjonuje tu Biuro Terenowe ZUS
w Rudzie Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter