Kir Żałobny

Finał prywatyzacji PEC w Rudzie Śląskiej

Finał prywatyzacji PEC w Rudzie Śląskiej

Jedna z największych firm ciepłowniczych w województwie śląskim ma nowego właściciela. Po pozytywnej decyzji UOKiK w sprawie przejęcia kontroli przez Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” nad rudzkim PEC-em, władze Rudy Śląskiej ostatecznie podpisały umowę sprzedaży swojej spółki.

Na decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów obie strony czekały od listopada ub. roku. Wcześniej w rudzkim magistracie odbyła się publiczna aukcja sprzedaży Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Wobec braku innych oferentów przedsiębiorstwo zostało sprzedane za cenę wywoławczą, czyli 41,3 mln złotych, innej rudzkiej spółce – Zespołowi Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp.
z o.o.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że przejęcie PEC-u przez „Carbo-Energię” nie ogranicza w istotnym stopniu konkurencji na rynku produkcji i dystrybucji ciepła na terenie Rudy Śląskiej. UOKiK uznał bowiem, że „ze względu na specyficzny charakter rynku zaopatrzenia w ciepło zarówno producenci, jak i dystrybutorzy ciepła działają w warunkach monopolu naturalnego określonego zasięgiem sieci ciepłowniczych połączonych z danym źródłem ciepła należących do przedsiębiorcy zajmującego się dystrybucją ciepła”.

Kilka dni temu na konto Urzędu Miasta wpłynęły już pieniądze ze sprzedaży PEC-u. Prezydent Grażyna Dziedzic zapewnia, że miasto „nie przeje” tych środków.

- Sporą część  pieniędzy przeznaczymy na kolejne inwestycje w mieście. Jakie? Ich listę ustalimy w porozumieniu z radnymi w najbliższym czasie – podkreśla prezydent Rudy Śląskiej. Miasto ma dziś zdecydowanie lepszą sytuację finansową niż wtedy, gdy przeprowadzało publiczną aukcję sprzedaży przedsiębiorstwa, co oznacza, że pieniędzmi ze sprzedaży PEC-u nie trzeba „łatać dziury” budżetowej. – Spłaciliśmy już  wszystkie zaległe faktury na łączną kwotę 57 mln zł,  których nie zapłaciły poprzednie władze, ponieważ pomimo kilku prób nie udało się im sprzedać PEC-u – powiedziała prezydent Grażyna Dziedzic. Jednak część środków zostanie przeznaczona na wykup miejskich obligacji, wyemitowanych przez poprzednie władze oraz na lokaty bankowe.

- Przejęcie przez Carbo-Energię rudzkiego PEC-u wzmocni pozycję rynkową naszej spółki – córki na terenie Rudy Śląskiej – powiedziała Joanna Strzelec-Łobodzińska, prezes zarządu Kompanii Węglowej SA. - Nastąpi to w oparciu o sieć przesyłową  kupionej spółki i wytwarzaną tam energię cieplną. Z drugiej strony Carbo-Energia dzięki wzmocnieniu potencjału wytwórczego zapewni mieszkańcom Rudy Śląskiej bezpieczeństwo energetyczne poprzez pewność dostaw ciepła. To inwestycja, która obu firmom stworzy nowe możliwości rozwoju i pozwoli wykorzystać ich potencjał. Dla Kompanii Węglowej oznacza to wsparcie naszej energetycznej linii biznesowej zapisanej w strategii spółki. Zapewniam, że to także inwestycja, która podniesie efektywność funkcjonowania firmy z równoczesnym dostosowaniem jej do wymogów ochrony środowiska.

PEC w Rudzie Śląskiej dostarcza ciepło do ponad 1,1 tys. odbiorców. Ciepło kupuje głównie od elektrociepłowni węglowych. Największym dostawcą jest „Carbo-Energia”, która zapewnia PEC-owi około 67 proc. potrzebnego ciepła. Pozostałe ciepło PEC kupuje od spółki Fortum Zabrze i spółki ZEC Katowice.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Rudzie Śląskiej produkuje również własne ciepło w 38 własnych lokalnych kotłowniach o niewielkich mocach. Łączna długość sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych rudzkiego PEC-u wynosi w sumie 120,5 km, z czego 71 kilometrów to sieci ciepłownicze. Udział PEC-u w rynku przesyłu, dystrybucji i sprzedaży ciepła na terenie Rudy Śląskiej szacowany jest na około 68 procent. Największym problemem przedsiębiorstwa są znacznie zdekapitalizowane środki trwałe przedsiębiorstwa. Stopień ich zużycia wynosi ponad 76 proc.

Nowy właściciel rudzkiego PEC-u – Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp. z o.o. działa na rynku od 1995 roku. Spółka powstała w wyniku restrukturyzacji Rudzkiej Spółki Węglowej. To od niej przejęła ciepłownie działające dotąd w obrębie rudzkich kopalń. W 2004 roku w drodze następstwa prawnego 100 proc. udziałów w spółce przejęła Kompania Węglowa. Dziś „Carbo-Energia” jest właścicielem 4 ciepłowni /Bielszowice, Wanda, Halemba, Nowy Wirek/ oraz jednej elektrociepłowni /Mikołaj/. Spółka ocenia swój dotychczasowy udział w rynku produkcji ciepła oraz rynku dystrybucji i sprzedaży ciepła w Rudzie Śląskiej odpowiednio na poziomie około 56 proc. i ok. 25 proc. Spółka chce utrzymać rolę wiodącego producenta ciepła w Rudzie Śląskiej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter