Header decorative image
Kir Żałobny

Finał ?Szansy na sukces?

Głównym założeniem przedsięwzięcia jest promocja utalentowanych aktorsko i muzycznie dzieci, połączona z działalnością charytatywną. Dochody z koncertów przeznaczane są na dofinansowanie do ?zielonej szkoły? dla najbardziej potrzebujących uczniów.

 

Łączna kwota zgromadzona podczas czterech dotychczasowych edycji na rzecz dzieci z rodzin bezrobotnych lub o niskim statusie finansowym wyniosła 79 152 zł.  Z dofinansowania skorzystało około 230 dzieci.


Bliższe informacje: Maria Lorens, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 24, tel. 032  242 29 67.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter