Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

EURES, czyli szansa na pracę sezonową

EURES, czyli szansa na pracę sezonową

Rudzki Powiatowy Urząd Pracy oferuje pomoc w poszukiwaniu pracy sezonowej za granicą. W pierwszym półroczu tego roku, w ramach Europejskiej Sieci Służb Zatrudnienia – EURES, dostępnych było ponad 700 ofert pracy, głównie w Norwegii i Niemczech. Poszukiwano kandydatów do pracy w branży gastronomicznej, budowlanej, produkcyjnej oraz do prac sezonowych przy zbiorach.

Każdego roku ok. 850 tys. obywateli UE podejmuje pracę sezonową w innym państwie członkowskim. – Tacy pracownicy mają dostęp do szerokiego zestawu praw, ale ze względu na tymczasowy charakter zatrudnienia, są bardziej narażeni na niepewne warunki życia i pracy – zauważa Beata Płaczek, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Pandemia COVID-19 dodatkowo wpłynęła negatywnie na ich sytuację, dlatego Europejski Urząd ds. Pracy we współpracy z Komisją Europejską, państwami członkowskimi, sieciami unijnymi działającymi w zakresie swobodnego przepływu pracowników oraz partnerami społecznymi rozpoczął kampanię informacyjną dotyczącą pracy sezonowej w UE. - Jej celem jest wzrost świadomości pracowników sezonowych, jak i zatrudniających ich pracodawców, na temat istniejących praw i obowiązków, sposobów egzekwowania przepisów unijnych i krajowych oraz innych usług doradczych – informuje dyrektor Beata Płaczek.

W ramach działań są organizowane m.in. spotkania informacyjne, warsztaty, prelekcje czy webinaria on-line. – To świetna okazja dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób bezrobotnych, poszukujących pracy, jak i pracodawców, by pozyskać praktyczne informacje na temat poszukiwania bezpiecznej pracy w państwach członkowskich Unii, warunków pracy oraz dostępnych usług sieci EURES – podkreśla Beata Płaczek. Wszystkie informacje o działaniach realizowanych na terenie kraju publikowane są w kalendarzu wydarzeń.

EURES to pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy za granicą w państwach Unii Europejskiej, jak i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (European Free Trade Association EFTA), a także dla pracodawców szczególnie zainteresowanych zatrudnieniem obywateli z tych krajów. Sieć daje możliwość zamieszczenia CV w bazie Europejskiego Portalu Mobilności Zawodowej, dzięki czemu dociera ono do wielu pracodawców w całej Europie. W ramach EURES organizowane są również staże i praktyki zawodowe, oferowana jest pomoc w procesie rekrutacji oraz kompleksowa i fachowa informacja o warunkach życia i pracy, zarówno w Polsce, jak i w pozostałych państwach UE i EFTA. Wspólne działania mają również na celu wspieranie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy.

- Niestety epidemia ograniczyła możliwości w tym zakresie, co najlepiej widać po statystykach – zauważa Beata Płaczek. - W ubiegłym roku polscy koordynatorzy EURES udzielili blisko 30 tys. porad dotyczących rekrutacji do pracy za granicą, podczas gdy rok wcześniej było to prawie 100 tys. – podaje. Epidemia spowodowała również spadek liczby zagranicznych wakatów opublikowanych w Centralnej Bazie Ofert Pracy (CBOP). W 2020 roku było ich ponad 1400, a w 2019 – ponad 8 tys. O blisko połowę w porównaniu z 2019 rokiem spadła również liczba polskich obywateli zatrudnionych w ubiegłym roku za granicą przez pracodawców z UE i EFTA. W mniejszym wymiarze wsparcia poszukiwali też polscy pracodawcy. W 2020 roku było ich 254, podczas gdy rok wcześniej prawie 19,5 tys.

Warto przy okazji dodać, że stopa bezrobocia w Polsce utrzymuje się na dość niskim poziomie. W skali kraju w lipcu br. było to 5,8%, dla województwa – 4,8%, a Rudy Śląskiej 3,6%. Według danych Eurostatu, Polska jest na 3. miejscu w UE pod względem poziomu bezrobocia, w której średnia miesięczna wynosi 7,3%.

Przypomnijmy, że sieć EURES (European Employment Services – Europejskie Służby Zatrudnienia) została powołana w 1993 r. przez Komisję Europejską i działa we wszystkich państwa członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu EFTA. Polska dołączyła do niej wraz z przystąpieniem do UE, czyli w 2004 roku. W kraju tworzą ją przede wszystkim publiczne służby zatrudnienia, czyli w Polsce 16 wojewódzkich oraz 340 powiatowych urzędów pracy, a także inne, uprawnione organizacje działające w obszarze zatrudnienia. Oferowane usługi są bezpłatne i ogólnodostępne.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter